Оборотът в търговията на дребно запазва нивата си от предходния месец през август 2023 г., сочат предварителни и сезонно изгладени на Националния статистически институт.

Оборотът в търговията на дребно е без изменение спрямо август 2022 г., показват календарно изгладените данни.

Месечни изменения

През август 2023 г. е регистрирано намаление на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.5%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.2%, докато в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава увеличение - с 1.8%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, понижение се наблюдава при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.3%, и при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени
изделия - с 0.7%.

По-значително нарастване е регистрирано в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 3.0%.

Годишни изменения

През август 2023 г., в сравнение със същия месец на 2022 г., се наблюдава нарастване на оборота в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 5.6%).

Понижение е регистрирано при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.8%), и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.8%).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, по-съществен спад е отчетен в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 8.2%.

Ръст е регистриран само в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9.9%.