Новото европейско законодателство - под формата на Акт за данните на ЕС, има за цел да създаде възможност за използване на данните от свързаните превозни средства в полза на собствениците, да подобри безопасността на пътя и да даде възможност за устойчиви дигитални иновации.

Това беше основна тема на 11-ото издание на Allianz Motor Day, провел се в Центъра за технологии на Allianz в Исманинг.

Съгласно новото законодателство, собствениците на „свързан“ автомобил ще могат в бъдеще да изискват от производителя данните, събрани в превозното средство, да бъдат прехвърлени на трети страни.

За да се улесни този достъп, Актът за данните на ЕС дори изисква те да бъдат предоставени в реално време.

„Ние приветстваме Акта за данните на ЕС“, каза Клаус-Петер Рьолер, член на борда на директорите на Allianz SE.

„Новият закон подкрепя иновациите, разнообразието и конкуренцията – това е европейска инициатива за укрепване на цифровата икономика. Новият регламент на ЕС следва убедителен принцип, който ние подкрепяме: „Моето устройство, моите данни“.

Рьолер смята, че новото законодателство може да доведе до истински иновации: „Искаме да убедим нашите клиенти в автомобилното застраховане чрез атрактивни предложения да споделят данните си с нас.

Актът за данните на ЕС би дал шанс на други компании и стартиращи фирми да станат изобретателни в предложенията си. Използването на данните от милионите камери на живо и информацията за местоположението на превозните средства биха могли да решат проблема с паркирането в централните части на градовете.

Това не само би било по-добро за шофьорите, но би спестило значителни количества енергия, би спомогнало за опазване на климата и качеството на въздуха. Ако данните за превозните средства се използват разумно, те имат потенциала да направят нашата транспортна система по-безопасна, по-чиста и по-интелигентна като цяло", заяви Рьолер.

По отношение на използването на данни за превозни средства, от Allianz настояват за:

1. Собствениците на превозни средства да получат пълна прозрачност относно данните, събрани от тяхното превозно средство. Всеки собственик на автомобил трябва да получи точен преглед, за да знае какви данни се събират от неговия автомобил. Освен това, трябва да е възможно да се види кои от тези данни могат да бъдат предадени на трети страни в реално време.

2. За да могат собствениците на автомобили да имат възможност да се възползват добре от новопридобития суверенитет върху данните за своите превозни средства, е необходим стандартизиран минимален набор от данни, който да позволи нови услуги, независимо от производителя, и да позволи данните да се споделят бързо и лесно в реално време чрез дефинирани интерфейси, ако собственикът желае.

3. Allianz призовава за регулиран пазар и независим регулатор на данните, за да се гарантира сигурен обмен на данни за превозните средства. Тази независима институция трябва да гарантира, че упълномощените лица имат достъп до данните.

4. За да могат шофьорите да се възползват от множеството възможни иновации, се нуждаем от справедливи цени за предаване на данни на трети страни. Разходите трябва да бъдат изчислими, за да се даде възможност за широка конкуренция.

Как Актът за данните на ЕС може да промени автомобилното застраховане?

С подробни данни от превозното средство могат да се предоставят и изцяло нови застрахователни предложения и допълнителни услуги.

„В случай на инцидент ще бъде възможно автоматично да се запише степента на щетите в реално време чрез оценка на данните за местоположението и данните от сензорите за катастрофа.

Allianz може незабавно да информира обслужващата „Пътна помощ“, да резервира кола под наем, да поръча подходящи резервни части и да уговори среща в сервиз за нашия клиент. Може да бъде предоставена медицинска помощ в случай на сериозни инциденти“, каза Рьолер.

„В момента клиентът трябва да ни информира. В бъдеще ще се свързваме с нашите клиенти проактивно, когато имат най-голяма нужда от нас.“

Петер Рьолер също така посочва, че чрез използването на базата данни за автомобилите, Allianz може да предложи възможно най-справедливата цена на всеки клиент.

„Можем да изчислим застрахователни премии, които са значително по-съобразени с риска, като вземем предвид стила на шофиране, дали автомобилът е оборудван със системи за безопасност и дали те са включени или изключени. В същото време, данните от сензорите и камерите могат да допринесат за коректно и справедливо разследване на произшествия и за изясняване на отговорността“, допълни той.

Данните, изпращани директно от автомобила, ще придобият особено значение, когато автономни и поддържани от изкуствен интелект системи започнат да управляват колата. „Засегнатите, но също и обществото, имат право да знаят дали човекът или машината са причинили инцидента”, казва Рьолер.

Скорошно проучване на Allianz, проведено в пет европейски държави, сочи, че мнозинството от шофьорите на автомобили са готови да споделят данните за колата си със своя застраховател, ако в замяна получат по-цялостно обслужване. В Германия техният процент възлиза на 53%, във Великобритания дори достига 61%.

Истинска конкуренция може да съществува само при справедливи цени

Дискусиите по време на 11-ото издание на Allianz Motor Day се фокусираха върху въпроса как на практика трети страни могат да имат достъп до данните в автомобила. Актът за данните на ЕС предвижда „лесно достъпните данни” да се предават в реално време – но какви данни са това?

И каква цена може да поиска производителят на автомобила за предоставянето на данните на трети страни? „Истинска конкуренция може да възникне, само ако производителите на превозни средства изискват справедливи цени. В противен случай трети страни нямат шанс да правят иновации“, каза още Рьолер.

Какво обаче може да направи частният клиент с данните от своя автомобил? И преди всичко, как може да получи достъп до данните и да ги предаде? Това може да е ефективно, само ако има универсален и лесен начин за лицето да достъпи и прехвърли данните.

"Актът за защита на данните на ЕС създава само правната база за прехвърляне на данни от превозното средство към трети страни. Все още обаче липсва правната рамка, която да уточнява по какъв технически начин данните от автомобила могат да бъдат използвани за всички участници на пазара “, допълни Рьолер.

„Законодателите трябва да намерят практично решение за това възможно най-бързо, в противен случай „съкровищницата“ от данни не може да бъде извлечена в полза на клиентите и на всички участници,“ завърши той.