От БНБ прогнозираха преди месеци, че лихвите по кредитите през втората половина на 2023 г. ще започнат да растат.

Експертите на институцията очакват тази тенденция да продължи и през първата половина на 2024 г., след което показателят да се задържи близо до вече достигнатите нива поне до 2025 г.

Новият тримесечен доклад „Банките в България“ на централната банка предупреждава за възможен ръст в нивата на необслужените кредити в идните месеци.

Финансовото състояние на кредитополучателите може да се влоши

През второто тримесечие на 2023 г. обемът на необслужваните експозиции слабо намаля при разнопосочни изменения в отделните сегменти на кредитния портфейл, констатират от БНБ.

Оттам посочват, че предвид колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очакваното забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки.

В допълнение, глобалната тенденция към повишение на лихвените проценти ще повлияе върху финансовото състояние на кредитополучателите.

От централната банка предупреждават кредитните институции да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което отчита вероятността от изостряне на рисковете или нови негативни тенденции в икономическата среда. 

През следващите месеци се очаква протичащият глобален процес на затягане на паричната политика да започне да се пренася по-бързо върху лихвените проценти в страната, с което да повлияе за ограничаване на кредитната активност, наред със започнатия от БНБ процес на увеличение на минималните задължителни резерви от средата на 2023 г.

Същевременно, вероятността за материализация на кредитния риск остава значителна в краткосрочен план, се посочва още в доклада.

Лихвите по депозитите не растат

Засега глобалният процес на затягане на паричната политика се пренася бавно върху лихвените равнища у нас. В условията на висока ликвидност в банковата система, лихвените проценти по депозитите не се променят чувствително на фона на нарастването на лихвените нива в еврозоната.

Повишение на лихвените проценти по кредитите е налице главно в сегмента на нефинансовите предприятия, като то е резултат от нарастването на референтните индекси на междубанковия пазар в еврозоната, широко използвани при ценообразуването на експозициите към корпоративния сектор.