Родните банки отчитат рекордна печалба към август месец, възлизаща на 2.32 млрд. лв., която е по-голяма от цялата, реализирана през 2022 г. (бел. ред. 2.078 млрд. лв.). 

Печалбата за първите осем месеца на годината е с над 940 млн. лв. повече спрямо сравнимия период на година по-рано, когато беше отчетен положителен финансов резултат от 1.385 млрд. лв.

Справка на Darik Business Review показа, че търговските банки в страната отчитат най-добрите месеци в историята през настоящата година.

Общо в пет от осемте месеца до момента, те завършват с печалба от над 300 млн. лв., включително и четирите последни.

През август банките спечелиха 304 млн. лв. срещу 333 млн. лв. месец по-рано и съответно 351 и 302 млн. лв. за юни и май.

Рекордните 390 млн. лв. печалба бяха отчетени през март тази година.

За сравнение, през 2022 г. само в четири месеца беше премината границата от 200 млн. лв., като рекордните 244 млн. лв. са от юни.

На какво се дължат рекордните печалби?

Бумът в кредитирането е една от основните причини за по-добрите финансови резултати на банките. Той носи по-високи приходи от лихви на трезорите. Същевременно все още ниските лихви по банковите депозити правят така, че нетният лихвен доход (бел. ред. разликата между приходи и разходи от лихви) да е рекордно висок – над 3.1 млрд. лв. към август. 

По-високите приходи на трезорите от такси и комисиони също са в основата на рекордните печалби за банките.

Към август те са 1.24 млрд. лв. срещу 1.15 млрд. лв. в сравнение със същия период преди година.