Нетното богатство на американците нараства с рекордните 37% в периода от 2019 г. до 2022 г., като отражение на огромните икономически колебания по време на пандемията и доходността, генерирана от собствеността върху жилища и финансови активи.

Това показват данните на Федералния резерв на Съединените щати.

Тригодишното проучване, което се провежда от 1989 г. насам, измерва нивото на доходите, нетната стойност на богатството, кредитите и останалите финансови показатели на американските семейства.

Въпреки че се отнася за предходните три години, докладът на Фед описва подробно факторите, допринасящи за продължаващата устойчивост, която подхранва икономическия растеж на САЩ и, поне засега, отхвърля прогнозите за рецесия. 

Проучването обаче показва също, че неравенството в доходите се е увеличило и жилищата стават все по-недостъпни през този тригодишен период, затвърждавайки публикуваните по-рано икономически данни. За първи път то включва и данни, специфични за американците от азиатски произход.

Нарастващо богатство 

Въпреки че чернокожите семейства отбелязват най-големия ръст на средното нетно богатство (с 60% спрямо 2019 г.), техните нива през 2022 г. остават най-ниските сред всички други расови или етнически групи. 

Доходите на белите респонденти, които не са латиноамериканци, са нараснали с 1% през това време, докато доходите на чернокожите и испаноговорящите са спаднали съответно с 2% и 1%.

Доходите също са по-високи за собствениците на жилища и тези, които живеят в столичните райони. 

Увеличението на нетното богатство с 37% до голяма степен се подхранва от ръста на активите - по-специално от стойността на жилищата и печалбите на фондовия пазар, които далеч надвишават инфлацията на потребителските цени, казват анализаторите на Фед. 

От 2019 г. до 2022 г. процентът на собственост върху жилища се е увеличил до 66.1% спрямо 64.9% три години по-рано. Въпреки това средната нетна стойност на жилищата (пазарната им оценка, намалена с размера на ипотечните кредити) нараства с 45%.

Три години по-рано, в края на най-голямата икономическа експанзия в историята на САЩ, нетната стойност на жилищата се е увеличила с 13%. 

Изследователи от Федералния резерв на Ню Йорк по-рано изчислиха, че милиони домакинства са извлекли 430 милиарда долара по време на бума на ипотечното рефинансиране.

Свързаните с пандемията модели на миграция (хора, които се преместват в по-достъпни или селски райони поради възможността да работят от разстояние) също са изиграли роля за повишаване на стойността на жилищата, както и за преодоляване на разликата в доходите между градските и селските райони, се посочва в изследването на Фед.

Бумът в стойността на жилищата се наблюдава при всички нива на доходи, но също така далеч надминава постигнатите финансови печалби, което, в крайна сметка, води до спад на достъпността на жилищата до историческо дъно. 

Средностатистическото жилище струва повече от 4.6 пъти средния семеен доход. 

Делът на дълга продължава да расте 

Икономическата нестабилност по време на пандемията е довела и до скок на предприемачеството. През 2022 г. 20% от американските семейства са притежавали частен бизнес, което е най-високото ниво в историята.

Средният реален семеен доход е нараснал с 3% от 2019 г. до 2022 г., като най-голямото увеличение се наблюдава сред най-богатите хора. 

Финансовите позиции се подобряват до голяма степен и показателят за финансова нестабилност спада до 20-годишно дъно. Американците обслужват по-лесно финансовите си задължения, но въпреки това делът на семействата, притежаващи какъвто и да е вид дълг, нараства до 77.4% през 2022 г. от 76.6% през 2019 г. 

Част от растежа се дължи на нарастването на популярността на на заемите от типа „Купете сега, платете по-късно“, казват изследователите на Фед, като отбелязват, че докладът от 2022 г. е първият, в който тези услуги са включени във въпросите на проучването. 

Докладът на Фед установява, че 7% от семействата са ползвали този тип покупки с отложено плащане, а средният баланс е 300 долара.

Миналия месец Федералният резерв на Ню Йорк публикува проучване, което показва, че заемите „Купете сега, платете по-късно“ са непропорционално използвани от хора с по-нисък кредитен рейтинг, което поражда опасения относно потенциала им да изострят финансовите затруднения на американците.