Активите на пенсионните фондове нараснаха до рекордните 21.278 млрд. лв., сочат последните данни на Комисията за финансов надзор.

Как управляват парите ни за втора пенсия и каква доходност постигат за последните 24 месеца?

Универсални пенсионни фондове (УПФ)

Само един от универсалните пенсионни фондове отчита положителна доходност за периода 30 септември 2021 – 30 септември 2023 г. Това е ЦКБ-Сила, обявил доходност от 1.42%.

Малки загуби на годишна база реализират най-малките фондове - УПФ Пенсионноосигурителен институт (-1.26%), Топлина (-1.69%) и Бъдеще (-1.88%). Съгласие губи на 2.58% на годишна база, докато загубите на Алианц България са 3.18%.

Над 4% отрицателна доходност на годишна база реализират Доверие (-4.13%) и ОББ (-4.40%), докато ДСК-Родина е с минус 5.50%.

Професионални пенсионни фондове (ППФ)

ЦКБ-Сила и Съгласие са двата фонда постигат доходност от 2.19 и 0.19%. Под 1% са загубите за Пенсионноосигурителен институт (-0.35%) и Топлина (-0.92%), докато Бъдеще отчита -1.19%. 

ДСК-Родина генерира най-нисък резултат (-5.29%), следван от Доверие (-4.16%), ОББ (-4.09%) и Алианц България (-2.78%).

Доброволни пенсионни фондове (ДПФ)

Общо четири от доброволните фондове завършват последния 24-месечен период с положителна доходност. Най-добър е резултатът на ЦКБ-Сила (4.37%) и Съгласие (4.23% на годишна база), докато Топлина и Пенсионноосигурителен институт постигат 0.77 и 0.33 на сто.

Загубите на Бъдеще са минимални (-1.46%), докато при Алианц България възлизат на -2.77%. Най-слаби резултати за последните две години отчитат от ОББ (-3.66%), Доверие (-3.81%) и ДСК-Родина (-4.72%).