Близо 2/3 от сключените ипотеки през третото тримесечие на 2023 г. са в шестте големи града на страната, показва справка на Darik Business Review в данните на Българската народна банка.

Делът им за периода юли – септември намалява до 65.47% спрямо 66.27 на сто за същото тримесечие на 2022 г. 

Ръст, макар и минимален, има при новите ипотеки във Варна и Бургас, докато в София и Пловдив се наблюдава спад от 4-5% спрямо същия период на миналата година.

Столицата продължава да е най-големият пазар на ипотечни кредити у нас, като банките генерират над 36% от този бизнес тук (бел. ред. спрямо 37.2% преди година).

Броят на ипотеките в Стара Загора пада със 7% за тримесечието, а в Русе остава на почти идентично ниво спрямо периода юли – септември на 2022 г.

Ускорен ръст на кредитиране

Въпреки предупрежденията от страна на Българската народна банка за възходяща тенденция при лихвите по заемите през втората половина на 2023 г., банките продължават да кредитират с бързи темпове.

Ръстът спрямо година по-рано при ипотечното кредитиране е от 18.8%. Основната причина за това са високите цени на имотите и нуждата от по-голямо финансиране (макар и при ниски лихви) за покупката на имот.

Домакинствата обаче не бива да забравят, че голяма част от кредитите у нас са с променлива лихва, което означава, че в бъдеще вноската им може да нарасне. 

Ето защо експерти в сектора препоръчват да имаме буфер, т.е. да предвидим евентуалния скок във вноската още при тегленето на кредита.