Макар че на една новопостроена сграда са й нужни куп разрешителни, за да влезе в експлоатация, може би най-широкоизвестният документ от строителните книжа у нас е Акт 16.

Какво представлява Акт 16, защо е нужно една сграда да го има и кога го получава?

Акт 16 е документът, който удостоверява годността за ползване на дадена сграда, тоест чрез него тя се обявява за годна за обитаване.

Строителните и монтажни работи по нея са приключили, открити са индивидуални партиди за комунални услуги и други необходими за населването й подробности.

Акт 16 е последният от трите етапа на контрол на строителството, като останалите два са Акт 14 и Акт 15. На всеки от тези етапи се проверява дали строителните дейности отговарят на действащата нормативна уредба.

Акт 14 и 15

Когато сградата получи Акт 14, това означава, че конструкцията й е на етап “груб строеж”, тоест има ограждащи стени и покрив.

Акт 15 удостоверява годността на строежа и съответствието му с инвестиционния проект, подадената документация и действащата нормативна наредба. При издаден Акт 15 строителните дейности са приключили, но все още няма издадено разрешение за ползване на сградата.

Акт 14 и Акт 15 са задължително условие за издаването на Акт 16. Чрез трите документа се контролират етапите на строителни дейности и съответствието им с действащия закон.

Може ли да се живее в сграда без Акт 16?

Липсата на Акт 16 означава, че са открити несъответствия между одобрения проект и реалното изпълнение на сградата.

В сградата реално може да се живее, но без документа не могат да се сключват договори с ВиК и електроразпределителното дружество и да се открият индивидуални партиди на собствениците на имот. Това налага използването на промишлен ток, който е в пъти по-скъп.

Къде се проверява дали една сграда има Акт 16?

Можете да проверите дали една сграда има Акт 16 в районните офиси на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).