Общият индекс на цените на производител се увеличава с 1.6% през септември 2023 г. спрямо предходния месец, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Покачване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 1.3%.

По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при: производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 8.4%, а също и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.1%.

Понижение на цените се наблюдава при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.4%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.1%.

Общият индекс на цените на производител намалява с 24.3% през септември 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 година. Спад на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 56.7%, и в добивната промишленост - с 4.5%.

Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 0.4%.

Значителен ръст на цените в преработващата промишленост е регистриран при: производството тютюневи изделия - с 45.3%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 20.9%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 14.1%.

Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на химични продукти - с 19.1%, и при производството на основни метали - с 8.4%.

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 2.0% през септември спрямо август 2023 г.

Повишение е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.0%, в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.6%, и производството на облекло - с 0.7%.

Намаление на цените е регистрирано при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.5%, и производството на химични продукти - с 1.3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се понижава с 32.0%, в сравнение със септември 2022 г.

Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 56.3%, и в добивната промишленост - с 3.3%, докато в преработващата се наблюдава увеличение - с 0.5%.

Спрямо септември 2022 г. значителен ръст на цените в преработващата промишленост е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 60.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 35.6%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.5%.

Спад на цените е отчетен при: производството на химични продукти - с 28.3%, и производството на основни метали - с 11.3%.

Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар се увеличава с 0.8% през септември 2023 г. спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2022 г. се наблюдава намаление с 6.7%.