От 20 ноември 2023 г. (понеделник) Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване на тема „Цар Михаил III Шишман“ от серията „Средновековни български владетели“.

Цената на монетата е 144 лева. Тя ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10. 

Всеки клиент ще може да купи само по 1 монета, независимо дали го прави от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице.

За купуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за конкретната покупка. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 20 ноември 2023 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.