Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2023 г. са 694.0 хил., или с 15.8% повече от октомври 2022 г., сочат данни на Националния статистически институт.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 183.8 хил., Гърция - 165.1 хил., Сърбия - 59.5 хил., Румъния - 57.6 хил., Германия - 49.5 хил., Република Северна Македония - 22.5 хил., Италия - 20.9 хил., Обединено кралство - 19.2 хил., Австрия - 18.6 хил., Испания - 12.1 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 37.8%, и със служебна цел - 20.0%.

През октомври 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 898.9 хил., или с 6.1% повече, в сравнение със същия месец на предходната година. Транзитните преминавания през страната са 36.0% (323.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани у нас.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.9% от общия брой чужди граждани и достига 430.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 37.5%, Гърция - 22.5%, и Германия - 12.7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 380.1 хил., или 42.3% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 175.7 хил., или 46.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 175.7 хил., Румъния - 161.4 хил., Гърция - 96.9 хил., Украйна - 79.0 хил., Германия - 54.8 хил., Сърбия - 53.9 хил., Република Северна Македония - 42.3 хил., Полша - 20.4 хил., Обединено Кралство - 17.4 хил., Италия - 15.0 хиляди (фиг. 5).

Преобладава делът на посещенията с други цели - 49.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.1%, и със служебна цел - 15.3%.

¹ Включва страните в Европа извън Европейския съюз.