Свръхмасивната черна дупка в центъра на нашата галактика, наречена Стрелец A*, се върти бързо и променя пространствено-времевия континуум около себе си, установи ново проучване.

Пространствено-времевият четириизмерен континуум описва как виждаме пространството, сливайки едноизмерното време и триизмерното пространство в космическа тъкан.

Екип от физици наблюдава черната дупка, която се намира на 26 000 светлинни години от Земята, изчислявайки скоростта на въртене на Стрелец A* чрез така наречения метод на изтичане.

Той разглежда радиовълни и рентгенови емисии, които могат да бъдат открити в материала и газовете около черните дупки, според проучването, публикувано в Месечните известия на Кралското астрономическо дружество.

Изследователите потвърждават, че черната дупка се върти, което създава ефекта на лещите – той е налице, когато черна дупка увлича пространствено-времевия континуум в движението си, казва водещият автор на изследването Рут Дейли, професор по физика в Penn State University, проектирала метода на изтичане преди повече от десетилетие.

От изобретяването на метода Дейли работи за определяне на въртенето на тези космически обекти и е автор на проучване от 2019 г., което изследва над 750 свръхмасивни черни дупки.

„С това въртене Стрелец A* ще промени драматично формата на пространствено-времевия континуум в близост до него“, казва Дейли.

„Ние сме свикнали да мислим и живеем в свят, в който всички пространствени измерения са еквивалентни – разстоянието до тавана, до стената и до пода са линейни. Но ако имате бързо въртяща се черна дупка, пространствено-времевият континуум около нея не е симетричен – тя влачи всичко със себе си, смачквайки го“, посочва още ученият.

Промяната на пространствено-времевия континуум не е причина за безпокойство, но разгадаването на този феномен може да бъде много полезно за астрономите, според Дейли.

„Това е прекрасен инструмент за разбиране на ролята, която черните дупки играят във формирането и еволюцията на галактиките“, казва тя. „Фактът, че те са динамични единици, които могат да се въртят и това да повлияе на галактиката, в която се намират, е много вълнуващо и интересно.“

Въртенето на свръхмасивни черни дупки

На въртенето на черна дупка се дава стойност от 0 до 1, като 0 означава, че тя не се върти, а 1 е максималната й стойност на въртене. До скоро учените нямат консенсус относно стойността на въртенето на Стрелец A*, казва Дейли.

С метода на изтичане е установено, че тя има стойност на ъглов импулс на въртене между 0.84 и 0.96, докато M87* — черна дупка в галактическия куп Дева, който е на 55 милиона светлинни години от Земята, се върти със стойност 1 и е близо до максимума за своята маса.

Въпреки че екипът открива, че двете черни дупки се въртят с подобни скорости, M87* е много по-масивна от Стрелец A*, казва Дейли, така че втората има по-малко разстояние за покриване и се върти повече пъти за едно завъртане на M87*.

Черни дупки и галактическа история

Познаването на масата и въртенето на една черна дупка помага на астрономите да разберат как тя се е образувала и е еволюирала, казва Дейли.

Черните дупки, образувани в резултат на сливането на по-малки от тях, обикновено имат ниска стойност на въртене, посочва Деян Стойкович, професор по космология в университета в Бъфало. Черна дупка, създадена с натрупване на околния газ, демонстрира висока стойност на въртене.

Скоростта, с която Стрелец A* се върти, би показала, че значителна част от масата на черната дупка идва от акреция, според учения. „Въпросът дали нашата централна галактическа черна дупка се върти или не или колко бързо се върти, е доста важен“, казва Стойкович за CNN.

„В крайна сметка, искаме да измерим свойствата на центъра на нашата галактика възможно най-добре. По този начин можем да научим повече за историята и структурата й, да тестваме теориите си или дори да направим извод за съществуването на някои много интересни и интригуващи обекти, като червеевите дупки“, добавя Стойкович.