Средствата, изпращани от жители на ЕС към страни извън съюза, наричани лични преводи, възлизат на 43.5 млрд. евро през 2022 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Сумата нараства с 14%, в сравнение с изпратените 38.2 млрд. евро през 2021 г. Получените от домaкинствата в ЕС средства пък възлизат на 13.5 млрд. евро, което представлява увеличение с 10%, в сравнение с получените 12.4 млрд. евро през 2021 г.

Личните преводи включват парични потоци, изпратени от eмигранти, към домакинства в родната им страна.

В последно време се наблюдава значителен ръст на средствата, изпращани от държави в ЕС към такива извън съюза, особено в последните пет години.

Отливът на средства нараства с 41% от 2018 г. насам, докато притокът на средства в ЕС отчита по-скромен ръст, увеличавайки се едва с 15%. В резултат на това, отрицателният баланс на преводите между ЕС и външни държави нараства до 30.0 млрд. евро през 2022 г.

През 2022 г. в общо девет държави от ЕС са постъпили повече средства под формата на лични преводи, отколкото са били изпратени.

В четири от тях излишъкът представлява над 1% от БВП на съответната страна, като това са Хърватия (2.8% от БВП), България (1.4%), Португалия (1.4%) и Румъния (1.3%).

В същото време, Кипър (-0.9%), Малта и Испания (по -0.6%) отчитат най-голям дефицит на лични преводи към останалия свят като процент от техния БВП.