215 507 сделки по покупко-продажба на имоти са сключени у нас през 2023 г. - с 11.18% по-малко спрямо година по-рано, когато достигат 242 624 броя.

Вече стана ясно, че в големите градове активността на пазара се забавя. Какво се случва в по-малките населени места?

Справка на Darik Business Review показва, че в четири български града се отчита ръст в сделките на годишна база, а в други пет населени места се наблюдава спад от над 20%.

По-голям интерес е регистриран в Пещера и Разлог, където показателят расте с 5.69 и 3.77 на сто спрямо година по-рано. Минимален ръст се наблюдава и в Попово, и в Оряхово, а спад от под 1% е налице в Сандански.

Данните от имотния регистър към Агенцията по вписванията показват, че понижение от под 5% в сделките с имоти има в още пет града – Гоце Делчев, Асеновград, Петрич, Радомир и Айтос.

Понижение от повече от 10% е налице в 56 от градовете у нас, в които има повече от 100 сделки във всяко от тримесечията през 2023 г. 

Най-голям отлив на клиенти има в Царево (-28.13%), следван от Самоков (-21.83%), като в Елхово, Елин Пелин и Поморие също е регистрирано понижение от над 20%. Спад на сделките с над 19% има в Ихтиман, Севлиево, Козлодуй, Тутракан и Левски.