Дарик Диджитъл и Medical News започват сътрудничество в сферата на здравеопазването. Двете медии ще си взаимодействат чрез съвместно представяне на най-важните новини от здравния сектор.

Дарик Диджитъл АД, обединяваща в портфолиото си darik.bg, dsport.bg, dbr.bg, idei.bg и 9meseca.bg, избра водещата платформа в сферата на медицината и здравеопазването Medical News като източник на информация.

Medical News е профилирана платформа, създадена с цел да предоставя специализирана медицинска информация, създадена от лекари за лекари, както и да анонсира и отразява всички важни форуми и конгреси в здравния сектор.

В последните години медията обогати своето съдържание, надграждайки го с актуални новини, касаещи нормативните промени в здравеопазването, проблемите и успехите в него. 

Medical News дава трибуна за гласа както на доказаните авторитети в здравния сектор в България, така и на младите лекари, чиято дума не трябва да бъде подценявана.

По този начин платформата се превърна в единствената здравна медия в България, която представя на своята аудитория освен строго медицинско съдържание, така и актуални новини от сферата на здравеопазването, интервюта със специалисти, коментари и анализи по актуални теми от най-важния обществен сектор.