Реалното увеличение на кредитния портфейл на търговските банки от домакинствата през 2023 г. възлиза на 5.5 млрд. лв., показва справка на Darik Business Review.

Ръстът при жилищните кредити е от 3.6 млрд. лв., а при потребителските заеми – от 1.9 млрд. лв. Сумата е нетна, т.е. след приспадането на върнатите през годината заеми или предсрочно погасените.

В края на декември 2023 г. жилищните кредити са 19.901 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 20.5%. Потребителските кредити възлизат на 16.833 млрд. лв. и се увеличават с 12.3% спрямо декември 2022 г.

От кои банки българите най-често теглят кредити? 

Три от търговските банки в страната увеличиха предоставените кредити на домакинството с над 1 млрд. лева през 2023 г. Две от институциите официално финализираха сделки по придобиване през годината, което също оказа влияние върху ръста по този показател. 

Номер 1 за миналата година е Обединена българска банка, добавила нови 4.5 млрд. лв. заеми. В края на 2022 г. кредитният портфейл към домакинствата на Кей Би Си Банк България възлиза на 3.5 млрд. лв.

Ръст от 1.97 млрд. лв. отчита и Пощенска банка, от които 925 млн. лв. идват от придобитата БНП Париба Пърсънъл Файненс.

В топ 3 попада и Банка ДСК, добавила 1.58 млрд. лв. нови заеми от домакинствата, нареждайки се пред УниКредит Булбанк и Ти Би Ай Банк, увеличили портфейлите си със съответно 725 и 474 млн. лв.

Ръст от над 100 млн. лв. се отчита още при Алианц Банк България (227 млн. лв.), Първа инвестиционна банка (220 млн. лв.) и Централна кооперативна банка (101 млн. лв.). Малко под тази граница остава и Българо-американска кредитна банка (87.7 млн. лв.).