Размерът на средния осигурителен доход за страната за декември 2023 г. е 1575.02 лв., съобщават от Националния осигурителен институт

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. е 1445.55 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през януари 2024 г.