Стойността на циркулиращите банкноти у нас възлиза на рекордните 28.8 млрд. лв., като за цялата 2023 г. те отчитат ръст от близо 2 млрд. лв. Това сочат данни на Българска народна банка от края на миналата година.

Към 31 януари 2024 г. БНБ обаче отчита сериозен спад на парите в обращение - те вече са 27.99 млрд. лв., или с 832 млн. лв. по-малко спрямо месец по-рано.

Това е третият най-голям спад в историята, като по-голямо понижение се отчита единствено през първия месец на миналата година и през 2009 г. – съответно 848 и 967 млн. лв.

Справка на Darik Business Review показва, че през януари се отчита спад в стойността на банкнотите за 25-а поредна година, или откакто централната банка събира информация за парите в обращение.  

На какво се дължи спадът?

За момента липсва официална информация от БНБ за причината за рекордния спад. Голяма е вероятността той да се дължи на изтегляне на негодни за последващо използване банкноти.

Рекордьор в това отношение е четвъртото тримесечие на 2022 г., когато за негодни са определени 13.4 млн. банкноти. Броят им за цялата 2022 г. достига рекордните 64.3 млн. броя - с над 57% над нивата от миналата година (40.9 млн. броя). 

По последни данни в циркулация в страната са 578 млн. банкноти, което е с 27.7 млн. броя по-малко от края на 2023 г., когато те надхвърлиха 600 млн. броя за първи път в историята.

Най-много банкноти днес има от 50 и 100 лева – 240 и 131 млн. броя.