Към края на декември 2023 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност у нас, възлизат на рекордните 9.753 млрд. лв.

Техният размер се увеличава с 1.32 млрд. лв. (15.7%), в сравнение с декември 2022 г. (8.433 млрд. лева), както и със 748.7 млн. лева (8.3%) спрямо септември 2023 г. (9 млрд. лв.), става ясно от данни на Българска народна банка.

Като процент от БВП, общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2023 г. е 5.3% при 5% от БВП към декември 2022 г. и 4.9% към края на третото тримесечие на 2023 г.

Активите на местните инвестиционни фондове бележат ръст до 3.14 млрд. лв., а на фондовете, управлявани от чуждестранни управляващи дружества – 6.6 млрд. лв.

Днес предлаганите фондове у нас са 1 517 спрямо 1 459 три месеца по-рано. От тях 1 364 са на чуждестранни компании, а 153 – на местни.  

Вложенията на домакинствата

В края на 2023 г. домакинствата имат вложения за над 2.25 млрд. лв. във фондове. Общо 1.16 млрд. лв. са насочени към местните инвестиционни схеми, а 1.09 млрд. лв. към чуждестранните. Година по-рано инвестициите във фондове бяха на стойност 2.1 млрд. лв.

Най-големите вложители

Повече от половината средства, инвестирани във фондове, са дело на застрахователни компании и пенсионни фондове. Те са вложили 4.356 млрд. лв. в чужди фондове, както и 912 млн. лв. в местните. Общо над 1 млрд. лв. са инвестирали и финансовите посредници.

Защо поглеждаме все по-смело към инвестициите във фондове?

В страните от Западна Европа и Северна Америка фондовете са един от най-предпочитаните инвестиционни продукти. Част от тях имат ниски такси, управляват се професионално и носят доходност - в много случаи по-голяма от тази на банковите депозити. 

И не на последно място, в години на добро представяне на капиталовите пазари фондовете успяват да донесат доходност, която често надхвърля инфлацията, което предпазва спестяванията от обезценяване.

Разбира се, инвестициите във фондове са по-рисковани от депозитите, но тази евентуална загуба би могла да се неутрализира при по-дълъг инвестиционен хоризонт.

Изчисленията сочат, че 10 000 лева, вложени за 20 г. във фонд, който хипотетично носи по 5% доходност на година, би превърнал спестяванията ни в 26 хил. лв. При положение че влагаме по нови 100 лева на месец, сумата ще се увеличи до 66 хил. лв.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.