81.161 млн. лв. местни данъци и такси са внесли столичани в бюджета на София от началото на януари до средата на февруари, съобщават от общината.

За същия период на миналата година приходите от налози за недвижими имоти и МПС са били 74.478 млн. лв., сочат данните на дирекция „Общински приходи“ на Столична община.

До 30 април собствениците на недвижими имоти и моторни превозни средства могат да платят годишните си данъци с 5% отстъпка, ако цялата сума се внесе наведнъж. До края на април е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.

Ако плащате местните налози на части, сроковете за това са:

  • Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска;
  • Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Как да си платите данъците?

Гражданите могат да плащат бързо и лесно през интернет страницата на Столичната община. Освен с ПИН код, издаден от общината, или ПИК, издаден от НАП, физическите лица могат да влизат в системата и с електронен подпис.

Друга възможност за плащане е по банков път, чрез финансови посредници или в един от 22-те данъчни отдела на Столичната община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице.

Печатането на данъчните съобщения за София вече започна и разпращането им до собствениците на недвижими имоти в столицата ще стане в края на този месец.

По същото време ще бъдат изпратени и електронните писма до 25 455 софиянци, които предпочитат да получават съобщенията по имейла, вместо в пощенската кутия на блока си.

В съобщенията е изчислен размерът на данък сгради и такса смет, които собственикът дължи за имотите си на територията на Столична община. На отделен ред е информацията за наличие на стари задължения, ако има такива.

По закон, при плащане на местни данъци и такси постъпилите средства покриват задълженията по реда на тяхното възникване. Така че, ако имате забравен данък за минали години, при плащане сега ще се погасят първо старите дългове, а не този за 2024 г.