Екипи от студенти, представители на три университета в България, взеха участие в тазгодишното издание на състезанието по финансов анализ, организирано от Българската CFA асоциация. 

Победител тази година беше екип от Икономическия университет във Варна, а задачата на всички участници беше да направят детайлен финансов анализ на българската публична компания Софарма, както и прогноза за движението на цената на акциите ѝ. 

Изискванията към студентите са да следват препоръките и стандартите на международните лицензирани финансови анализатори (Chartered Financial Analyst, CFA).  

Българската CFA асоциация е клон на световната асоциация на инвестиционните експерти CFA Institute, а целта на инвестиционното състезание за студенти е да даде възможност на младите специалисти да тестват в реална среда фундаменталните принципи, с които работи глобалната финансова индустрия. 

В рамките на участието си студентите имат възможност да се срещнат с представители на оценяваната от тях компания, а професионалисти от финансовата индустрия им помагат в качеството на ментори. 

"Целта на надпреварата и на участието в подобни конкурси е да научат младите специалисти да поддържат стантарти на представяне на финсовата информация. Не е толкова важно дали са успели да дадат вярна прогноза за цената на акциите.

Всъщност, ако направите справка с презентациите на победителите от предходните години, ще видите, че почти всички са сгрешили с конкретната си прогноза.

Това обаче не е толкова важно, защото за студентите е важно да се научат да презентират информация, върху която са работили седмици или дори месеци, професионално и в рамките 10 минути", заяви Цветослав Ангелов, директор „Надзорна политика” на Българската народна банка, който е член на Българската CFA Асоциация. 

Победителите от тазгодишното българско издание на конкурса ще участват в следващия кръг от надпреварата, където ще премерят сили с участници от други държави. 

"Българските отбори в предишните години не се представяха много добре в международните етапи на състезанието. Това е нормално, като се има предвид, че представителите на някои от останалите страни работят много по-близо до големите световни финансови центрове и пазари", коментира бившият министър на икономиката Николай Василев, който е член на Управителния съвет на асоциацията.

Той посъветва победителите в конкурса да продължат да работят върху уменията  си, ако искат да бъдат конкурентоспособни на екипите от останалите държави и ги покани да се срещнат с професионалисти от инвестиционната индустрия, които да им дадат насоки за това как могат да подобрят своите прецентации и анализи.