Дарение в размер на 1 000 000 лв. са получили в края на миналата година Стопанският факултет на Софийския университет и сдружението на завършилите го (FEBA Alumni Club).

Средствата ще бъдат използвани за стипендии за месечна издръжка на студенти и ученици през следващите 10 години.

По волята на дарителя, пожелал анонимност, през всяка от следващите 10 учебни години ще бъдат отпускани:

  • До 15 стипендии на студенти от Стопански факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", които са със статут на социално слаби и/или са изгубили единия или двамата си родители (Стипендиантска програма „Равен старт“). Минималният среден необходим успех от предходния семестър трябва да бъде над 5.00.
  • До 6 стипендии за студенти с минимален успех от предходния семестър над 5.50 (Стипендиантска програма „Високи академични постижения“)
  • 10 стипендии за ученици на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ („Стипендии СМГ“)
  • До 5 стипендии за ученици от училища, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски отношения („Стипендии ученици“)

Стриктното изпълнение на волята на дарителя се ангажира да следи FEBA Alumni Club.

Това не е първото дарение, което получават Стопанският факултет и организацията. Досега парични суми са дарявани за студентски и кандидатстудентски стипендии, литература, техника, оборудване и подобрение на учебната база на факултета.