Първият и вторият етап от проекта "Морени клуб резиденс" вече са завършени, а "Планекс Инвест" започва работата по третия етап от строителството.

Как ще се развива затвореният комплекс, какви жилища се търсят на пазара в София, увеличава ли се желанието на хората да бъдат по-близо до природата и какво включва концепцията за "зелено" жилище - по тези въпроси Darik Business Review разговаря с управителя на "Планекс Инвест" инж. Пламен Андреев. 

Роден през 1958 г. във Варна, през 1990 г. той основава „Планекс" – строително-инвестиционна компания, която оперира основно във Варна, Черноморския регион и София. От 2019 г. е мажоритарен собственик на групата „Планекс концепт", част от която е и „Планекс Инвест" ООД.

Каква част от проекта "Морени клуб резиденс" вече е въведена в експлоатация и какво предстои?

През лятото на 2023 г. въведохме в експлоатация първите два етапа на „Морени“, които представляват около 60% от целия проект и в които всички жилища и къщи са продадени. В момента изпълняваме третия последен етап от проекта, който е със срок края на 2025 г.

Работим много интензивно и се надяваме до края на 2024 г. да завършим още един междинен етап – сгради Л, М, Н, П, Е, заедно с прилежащата инфраструктура. Т.е. за края на 2025 г. ще останат три сравнително по-малки сгради и дванадесет къщи. Този график ни дава сигурност да започнем продажбите на жилищата в сгради Ж, З, И и последните три къщи „Лукс“.

Какви са вашите наблюдения за търсенето на висококласни жилища у нас?

„Морени“ е проект във високия клас имоти, които се предлагат на пазара. Радвам се, че благодарение на отличната концепция, на малкия процент застрояване, богатата паркова среда (46 дка парк), търговската инфраструктура (Ринг мол и Икеа), удобната локация и природните дадености в полите на Витоша, „Морени“ е предпочитано място за живот.

Такива имоти се търсят от хора с високи доходи изключително за собствено ползване. Според мен, в този сегмент пазарът е спокоен и балансиран, такива са очакванията ми и за следващите няколко години.

Как би изглеждал идеалният дом след десет години, имайки предвид, че новото поколение все повече се фокусира върху опазването на природата?

„Морени“ е добър пример за устойчива във времето концепция по отношение на чистата зелена среда за живот и може да се приеме за база на идеалното жилище. След завършване на комплекса параметрите на средата за живот - по отношение на чистотата на въздуха, възпроизвеждането на природата, ниските нива на шум и други фактори, ще се усетят още повече от хората.

Що се отнася до бъдещите проекти, посоката е към още по-добра енергоефективност, към пасивни и абсолютно независими сгради, чийто живот се основава изключително на използване на природните ресурси, пречистване и връщане в естествения кръговрат, на алтернативни източници на енергия.

Каква е най-голямата промяна на пазара на имоти в последните десет години, според вас? Търсят ли се в София жилища, които са по-близо до природата?

Промените на пазара на жилища в София, а и в големите градове, са доста противоречиви. От една страна, активният пазар и конкуренцията раждат нови, интересни и качествени проекти, т.е. нивото на продукта се вдига. От друга страна, еуфоричният пазар през 2022-2023 (особено в средния и нисък клас имоти) допусна построяването на много посредствени сгради с недобро качество и естетика, но с относително ниска цена на жилищата.

Ниските лихви и достъпните кредити, страхът от по-високи цени на имотите след влизането ни в еврозоната, купуването на имот за „застраховане“ на спестяванията, стимулираха този процес.

Последиците от това ще констатираме във времето. Какво ще се случи с цените на имотите в ниския сегмент в близко бъдеще (закупени с инвестиционна цел) – дали ще задържат цените си и дали ще има пазар за тях, не бих прогнозирал. 

Що се отнася до високия клас имоти, наблюденията ми на стари наши проекти (в последните 20 години) показват ръст на цената във времето и добри перспективи за вторична реализация. 

Какво прави едно жилище "зелено" и устойчиво в дългосрочен план? С какво "Морени клуб резиденс" е по-различен от традиционните жилищни комплекси от затворен тип? 

С приятното усещане за хубав живот. Човешкият мащаб на сградите, свободно разположени на голяма територия, зеленото, водата, цветята създават това усещане. Дори и архитектурата на сградите (дело на „Е-арх“ и арх. Мартин Христов) с дизайна на фасадите ги кара още повече те да „легнат“ на терена.

Винаги като „сложиш“ нещо в природна среда, то се набива на очи, има намеса на човека. В „Морени“ погледът среща сграда, но тя не се натрапва, тя е допълнително обвита от зеленина, фините детайли и естествени материали те карат да се вгледаш и да ти стане приятно.

Ето тази деликатна намеса в природата беше водеща за нас в концептирането на проекта. Това е и запазената марка на „Планекс Инвест“, това прави „Морени“ различен и нетрадиционен. 

Това са част от нещата, за да бъде един проект зелен и устойчив. Устойчивостта трябва да се търси още в концепцията – в ситуирането на сградите, в „изхвърлянето“ на автомобилите извън средата за хората, в мерките за енергоефективност, опазването на природата и още много други неща.