Сингапур е на път да се превърне в един от основните центрове за търговия със злато, според анализ на World Gold Council. Една от причините е, че търговията с ценния метал се измества на изток. 

Потреблението на злато в големите нововъзникващи икономики нараства, а по-голямата част от тези пазари са концентрирани в Азия.

Близостта на Сингапур до централните банки, които активно "разграбват" предлагането на световните пазари, също е важен фактор, според експертите. Анализаторът на WGC Шаокай Фан коментира:

„Центърът на тежестта на пазара на злато се измести на изток, а Сингапур има потенциал да се превърне в потенциална опорна точка на този нов баланс“.

Китай е най-големият потребител на злато в света, а централната банка на страната е най-големият купувач на кюлчета, тъй като управляващите в Пекин се стремят да увеличат своите златни резерви.

Народната банка на Китай беше най-големият купувач на злато през 2023 г.

Япония също демонстрира продължаваща устойчивост на търсенето на злато, записвайки най-силните покупки на златни бижута през първото тримесечие на тази година от 2019 г. насам.

Южна Корея пък регистрира най-рязкото тримесечно увеличение на покупките на злато за повече от две години.

Освен това Сингапур е в непосредствена близост до около 25% от световните центрове на златодобива, като Китай, Австралия, Индонезия, Филипините, Папуа Нова Гвинея и Лаос.

"Необходимостта от официален център за покупко-продажба на златни резерви се превръща във водеща тема за централните банкери по света, особено на фона на нестабилния геополитически климат".

Той е на мнение, че Сингапур може да се превърне в „жизнеспособна алтернатива“ на Лондон и Ню Йорк като център за съхранение на злато.

Сред факторите, допринасящи за важната роля на Сингапур на златния пазар, е и ангажиментът на страната за поддържане на политическа стабилност и премахването на данъка върху продажбите на инвестиционно злато през октомври 2012 г.