Европейската комисия одобри Плана за преструктуриране на „Български пощи“ ЕАД. Подготовката на документа и неговото одобрение от ЕК беше условие, за да може пощенският оператор да получи спешна финансова подкрепа в размер на 50 млн. лева.

„Одобрението е оценка за работата на съвместния екип на Министерството на транспорта и съобщенията и „Български пощи“, който в продължение на година работи в постоянна комуникация с Европейската комисия“, коментира министър Георги Гвоздейков.

По думите му най-важните стъпки сега са дружеството да започне преструктуриране и спиране на неефективните дейности, за да се постигне дългосрочното му оздравяване.

С одобряването на плана сумата, която държавата предостави като заем на Български пощи, ще се преобразува в собствен капитал. По този начин те ще излязат от досегашния си статут на предприятие в затруднено положение.

След спазване на установените законови процедури в областта на държавните помощи, дружеството ще има възможност да получава в пълен размер компенсацията от държавния бюджет за универсалната пощенска услуга и за изплащането на пенсии чрез пощенски станции.

Това е първият план за оздравяване на дружество в съобщителния сектор, който Европейската комисия разглежда. Той ще се изпълнява за период от 3 години.