Броят на банкнотите в обращение у нас се е увеличил тройно за последните 20 г., показва справка на Darik Business Review в базата данни на Българска народна банка.

В края на август тази година те възлизат на рекордните 585.67 млн. броя, докато по същото време на 2012 г. те са 189.21 млн. броя.

Нещо повече, банкнотите в паричното обращение у нас се удвояват за последните 11 г.

Ръстът на банкнотите в обращание за последния месец е от 9 млн. броя, а за последната година – от 32.8 млн. броя.

Днес в страната в обращение са рекордните 107.8 млн. банкноти от по 100 лева, 227.9 млн. банкноти от 50 лева, 129.2 млн. броя по 20 лева, както и 89 и 31 млн. броя по 10 и 5 лева.

Какво се случва със стойността на банкнотите в обращение?

Днес те са 25.8 млрд. лв., което е с 2.9 млрд. лв. повече спрямо година по-рано. Сумата точно преди 10 години е тройно по-ниска – 8.7 млрд. лв., а преди 20 години се равнява на едва 3.1 млрд. лв.

Днес с най-голям дял в паричното обращение са банкнотите от 100 и 50 лева, чиято стойност възлиза на 11.39 и 10.78 млрд. лв.