През 2021 г. 58% от населението на България, или общо 3.78 млн. души, са в работоспособна възраст от 20 до 64 години. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Българите под 20-годишна възраст пък са 1.2 млн., или 18.4% от общия брой на населението, а тези над 65-годишна възраст са 1.53 млн. (23.5%). 

Най-силен спад на населението за последното десетилетие се наблюдава в групата между 20 и 64 години - с 18.6%, или малко над 867 хиляди души. 

В най-ниската възрастова група (0-19 години) спадът е с 11%, или с около 149 хиляди души. 

Броят на българите над 65-годишна възраст пък се увеличава с 12.6% за 10 години, или с малко над 171 хиляди души. 

Като дял от общото население този на най-младите българи остава почти без промяна (18.4 на сто), докато този на хората в работоспособна възраст (20-64) намалява от 63.1% през 2011 г. на 58%. 

Делът на най-възрастните пък нараства от 18.5% преди десетилетие до 23.5% към момента.