В залива Нелсън Мандела в Южна Африка хиляди хектари земя може един ден да се превърнат в най-големия завод за зелен амоняк в света, съобщава CNN.

Съединението, което се състои от азот и водород, обикновено се използва като тор, след като в началото на 1910 г. учените измислят начин как да го синтезират.

Преди това основният селскостопански тор е гуано - екскременти от прилепи или птици, които трябва да се набавят от тропическите острови и са в недостиг.

Производството на амоняк в индустриален мащаб позволява на селското стопанство да процъфтява и според проучване от Университета на Манитоба, без него днес не бихме могли да произвеждаме приблизително половината от храната в света.

Амонякът се използва и за производството на експлозиви за минната промишленост, като е ключова съставка в много фармацевтични и почистващи продукти.

В момента производството му включва основно изкопаеми горива и е отговорно за 1.8% от глобалните емисии на CO2. Но чрез използване на възобновяема енергия може да се произвежда „зелен“ амоняк, намалявайки въглеродния отпечатък на селскостопанското производство и отваряйки врати за по-нататъшна употреба.

Основната от тях е използването на амоняк като гориво, което може да помогне за декарбонизирането на корабния сектор. Върху това ще се фокусира заводът в Мандела Бей.

„Ще започне да замества корабното гориво и ще замени дизела. Това ще се превърне в горивото на бъдещето, особено в морската индустрия“, казва Колин Лубсер, управляващ директор на Hive Energy Africa, която изгражда завода.

Напълно екологичен процес

Процесът за производство на зелен амоняк е доста прост, казва Лубсер, изискващ само вода, въздух и енергия. Електролиза се използва за разделяне на водата на водород и кислород, а устройство за разделяне на въздух извлича азот от въздуха. След това водородът и азотът се комбинират, за да се получи амоняк.

„Процесът е зелен, защото се използва възобновяема енергия. В него не участват изкопаеми горива, въглища или газ. Това е напълно екологичен процес“, посочва Лубсер.

Очаква се заводът да започне работа през 2026 г., като ще струва 4.6 млрд. долара. Той ще се захранва от близка слънчева ферма и ще получава вода - от която са необходими огромни количества за производството на амоняк - от местна фабрика за готварска сол, която обезсолява морската вода.

Най-малко 20 000 работни места ще бъдат създадени в региона през целия живот на проекта, според управляващия директор на Hive Energy Africa.

Това ще бъде добре дошло за района. „Бяхме много силно засегнати от COVID“, казва Асанда Шавука от Coega Development Corporation - организацията, която отговаря за осигуряването на заетост в региона.

„Редица работни места бяха загубени в Южна Африка. За нас в Източен Кейп нивото на безработица е над 50%. Това означава, че инвестиция от такова естество - с редица работни места, които ще бъдат създадени, ще бъде много голяма.“

Корабоплавателната индустрия съставлява близо 3% от глобалните въглеродни емисии през 2018 г. Според Международната агенция по енергетика, амонякът ще трябва да отговаря за 45% от глобалното енергийно търсене в корабоплаването през 2050 г., за да се реализират нулевите сценарии.

Зеленият амоняк може също така да се изгаря в съществуващи електроцентрали, работещи с въглища, за бързо намаляване на емисиите на CO2, отбелязва проучването, или в инсталации, предназначени да работят изцяло с амоняк.

Нигерия - гигантът на Африка, който е дом на стотици етноси, езици и видове пеперуди

Един ограничаващ фактор е, че това е остър и токсичен газ, така че трябва да се борави с него от обучени специалисти. Използването му като гориво произвежда азотни оксиди, които могат да действат като парникови газове и да причинят замърсяване на въздуха, което изисква допълнителна технология за контрол на емисиите.

Много от системите, които ще използват зелен амоняк – включително корабни двигатели – все още са в процес на разработка, поради което нивата на производство са ниски в момента. Въпреки това се очаква производството да процъфтява: според доклад на Precedence Research пазарът на зелен амоняк възлиза на едва 36 милиона долара през 2021 г., но ще нарасне до 5.4 милиарда долара до 2030 г.