Около 84 трлн. долара се очаква да бъдат прехвърлени от едно поколение на следващото в рамките на следващите 20 години. И то само в САЩ.

Общо 41% от тези, които притежават парите, в момента обаче не разполагат с план за това как да предадат богатството си на по-младите поколения, показва нов доклад на UBS.

Участвалите в проучването на швейцарската банка 4 500 инвеститори от 14 региона, които разполагат с по над 1 млн. долара активи, може и да мислят за това как да разделят парите и инвестициите си, но в много от случаите нямат конкретен план.

“Дори и след тежката реалност на пандемията, много инвеститори просто не предприемат необходимите мерки, за да гарантират успешно прехвърлянето на богатството,” сочат резултатите от проучването.

Това обаче не означава, че инвеститорите не са загрижени от процеса - 76% от тях са мислили дали ще има проблеми, когато прехвърлят активите си, 71% имат за цел да минимизират данъците върху наследството, което ще оставят, а 70% имат въпроси относно това дали бъдещите поколения ще използват активите мъдро. 

Освен липсата на конкретен план за предаването на своето богатство, половината от участвалите в проучването инвеститори не са водили разговор за това колко богати са наистина, как са инвестирани активите им или как ще бъдат поделени.

Справедливостта е основна грижа

Причините за това варират. Общо 66% от инвеститорите казват, че се притесняват за справедливостта. Не всичките от тях планират да разделят богатството си поравно, установява проучването.

“Благодетелите, които са решили да предпочетат някои наследници повече от други, имат яснота защо: 80% ще предоставят повече средства на наследниците си, с които са по-близки. Други посочват финансовите нужди на своите наследници и тяхната роля в полагането на грижи,” показват резултатите.

Семейната структура, когато например има доведени деца, допълнително усложнява положението – 87% от инвеститорите в подобна ситуация казват, че справедливостта ги притеснява.

Над половината от инвеститорите просто не считат тези разговори за спешни, 46% избягват темата за парите в семейството, а 49% се притесняват, че може да направят така че децата и внуците им да смятат, че всичко им се полага по право.

Сред онези, които се очаква да наследят богатство, пропускането на разговора за пари е основата причина за това да не знаят много относно плановете на семейството за богатството.

“Въпросът ‘Хей, какво ще правиш с парите си, когато умреш?’ е докачлив. Ние избягваме да водим подобни разговори,” казва един от участниците в проучването.

Липсата на планиране би могла да доведе до дългосрочни проблеми

Избягването на темата би могло да причини по-дългосрочни проблеми, казва Икбал Хан, президент на поделението за управление на активи на UBS.

“Инвеститорите искат преобладаващо процесът по наследяване да премине гладко, неадекватното планиране може да струва скъпо и да доведе до неразрешен семеен конфликт,” коментира той.

Общо 40% от онези, които наследяват активи, съжаляват, че не са водили разговори за богатство със семейството си преди това. Една трета от тях са споделили за конфликти с братя и сестри или други роднини за това как да поделят парите или за въпроси от рода “кой получава къщата?”

Има решение обаче. Проучването установява, че и завещаващите, и наследяващите имат желание да водят разговори и да изготвят официален план за преминаването на инвестициите от едното поколение в другото.