Българска фондова борса и Университета за национално и международно стопанство (УНСС) подписаха споразумение за сътрудничество.

Двете страни ще си партнират в обучението на висококвалифицирани специалисти в областта на капиталовите пазари, съобщават от пресцентъра на БФБ. Споразумението беше подписано в рамките на XIX-то издание на Младежкия икономически форум, организиран от Студентския съвет при УНСС.

БФБ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

В рамките на форума доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, изнесе лекция „Перспективи и предизвикателства пред Българската фондова борса“.

„Динамично развиващата се глобална финансова среда стимулира още по-голяма синергия между бизнеса и академията. Това в краткосрочен план е изцяло в полза на бъдещите експерти, които ще се влеят на капиталовия пазар, а с по-далечен хоризонт – на икономическия просперитет на страната ни. “, каза доц. д-р Моравенов.

„Меморандумът институционализира сътрудничество ни с Българската фондова борса, тъй като ние отдавна използваме вашия експертен потенциал в учебния си процес. Надявам се да ни съдействате да срещаме нашите студенти с хора от практиката, защото това ще заздрави връзката бизнес – образование и ще обогати знанията на нашите студенти с елементи от практиката. Отворени сме и за идеи за организиране на състезания или бизнес игри.“, добави проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС.

БФБ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

В рамките на договореностите БФБ и УНСС ще провеждат семинари, стажове, презентации, лекции и обучения за бакалавърски, магистърски и докторски програми, ще обменят икономическа и бизнес информация, експертиза, опит и добри практики.  Инициативата е част от образователната програма на БФБ – BSE Advance.

УНСС е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със 100-годишна история. В университета се обучават близо 30 000 български и чуждестранни студенти.

УНСС продължава да бъде най-престижното висше училище в професионално направление „Икономика“, според най-актуалното издание на Рейтинговата система на висшите училища, изготвяна от Министерство на образованието и науката.