Близо 268 хил. души работят в строителния бранш у нас, отбелязвайки с труда си ежегоден ръст.

Произведената продукция в сектора за миналата година е за над 16 млрд. лв.

Това заяви министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов на церемонията по случай 80-годишния юбилей на Университета по архитектура, строителство и геодезия. 

Министър Стоянов изказа благодарност към академичния състав на университета, които традиционно подпомагат със своята експертиза Министерството на икономиката и индустрията. 

“Все по-често при срещите ми с инвеститори от цял свят те обръщат сериозно внимание на знанията и уменията, които притежават българските кадри. Нещо повече – те наричат това “талант”, и мисля, че огромна заслуга имате вие – българските преподаватели”, посочи още икономическият министър.

Честванията за 80-годишнината на висшето учебно заведение се провеждат под патронажа на президента на Република България Румен Радев.

Цифрите зад УАСГ

УАСГ

Университетът е основан като Висше техническо училище през 1942 г., а името Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) носи от 1995 г.  

Брой на студентите: 5000, сред които 486 задочници, 352 чуждестранни студенти и 50 докторанти

Академичен персонал, редовни преподаватели: 364, сред които 25 професори, 147 доценти, 168 асистенти, 24 преподаватели; от тях 250 са доктори на науките

Академичен персонал, хонорувани преподаватели: 212 от тях 60 с докторска степен

В пет факултета на университета (Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически и Транспортен) и 33 катедри се подготвят висши кадри по специалностите Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство и Геодезия.

УАСГ е подготвил повече от 5900 архитекти и 25000 инженери за времето на своето съществуване.