Пенсионно-осигурителните дружества управляват активи за 18.3 млрд. лв. към 30 септември 2022 г. спрямо 19.6 млрд. лв. в края на 2021 г.

ПОК Доверие и ПОД Алианц България продължават да са най-големите пенсионно-осигурителни дружества в страната.

По данни на Комисията за финансов надзор към 30 септември, те управляват съответно 4.499 млрд. лв. и 3.922 млрд. лв.

Сумите обаче са доста по-ниски спрямо края на 2021 г., като това се дължи на пониженията на капиталовите пазари, респективно на техните вложения.

Девет месеца по-рано Доверие и Алианц България управляват 4.84 млрд. лв. и 4.344 млрд. лв. Понижението е от съответно 7.05% и 10.75%.

Третият най-голям пенсионен фонд в страната е ДСК Родина. Активите му под управление днес са 3.497 млрд. лв., което е с 5.2 на сто по-малко спрямо 31 декември 2021 г.

Още три от пенсионно-осигурителните компании в страната управляват активи за над 1 млрд. лева към 30 септември, показва справка на Darik Business Review.

ЕН ЕН, който вече е ПОК ОББ и е част от най-голямата финансово-банкова група в страната, управлява активи за 1.925 млрд. лв. Близо 100 млн. лв. (бел. ред. 1.829 млрд. лв.) по-малко са активите на Съгласие, докато ЦКБ-Сила е с 1.692 млрд. лв.

Четирите най-малки пенсионни фонда имат активи за съвкупните 1 млрд. лв. Това са Бъдеще с 499 млн. лв., Топлина с 291 млн. лв., Пенсионноосигурителен Институт (ПОИ) управлява 189.9 млн. лв., а ПОД ДаллБогг: Живот и здраве е с 19.6 млн. лв.