Финландия е най-добрата страна за чуждестранни служители, според класация на британската здравноосигурителна компания William Russell. 

За изготвянето на ранглистата от компанията са използвали редица фактори, в това число щастие и благосъстояние, здравни условия за чуждестранните служители и качество на живот. 

Финландия оглавява подреждането с общ резултат от 26.9 точки при среден резултат за всички държави в класацията от 18.52. Второто място е за Швеция (26.77), докато челната тройка се оформя от Норвегия (25.75). В Топ 5 попадат още Австрия (25.48) и Нова Зеландия (24.65). 

В общата класация България попада на 36-о място с резултат от 17.91 точки. 

Страната ни обаче се нарежда на 10-о място в категорията Здраве, където се разглеждат фактори, като средна продължителност на живота, брой на болниците, среден брой население на болница, брой кв. км на болница, брой на болничните легла на 1000 души население, смъртни случаи от COVID-19 и брой на лекарите на 100 000 души население. 

България получава общ резултат от 5.8 точки, докато лидер по най-добри здравни условия за чуждестранни служители е Япония със 7.94 точки. 

Челната тройка в тази подкласация се оформя от Южна Корея и Франция, докато преди нашата страна се нареждат още Германия, Швеция, Австрия, Австралия, Финландия и Нидерландия. 

За изготвянето на класацията от William Russel са проучили държави, които опадат в три групи: страни членки на ОИСР, развити държави (всяка държава с резултат над 8 на Индекса на човешкото развитие) и всички държави от Топ 50 по БВП в света.

От класацията са отпаднали държавите, които попадат в тези категории, но за които не са намерени данни по повече от един фактор.