България е на 36-то място в класацията на най-богатите страни в света, показва годишният доклад Allianz Global Wealth Report 2022. 

Брутните финансови активи на българските домакинства бележат повишение от 6.1% през 2021 г., като темповете на растеж остават под историческата средна стойност от 7.5% годишно за последното десетилетие. 

В същото време дългът в България се увеличава с 10.8% през 2021 г., надвишавайки над два пъти средната си историческа стойност от 4.5 на сто. Съотношението на задълженията към брутния вътрешен продукт на страната обаче остава сравнително ниско (31%), благодарение най-вече на стабилния икономически растеж. 

За сравнение, в източноевропейските държави от ЕС този показател възлиза средно на 33%. 

Един от двигателите на растежа на финансовите активи у нас са застрахователните и пенсионните фондове, които отбелязват стабилен ръст от 13% за 2021 г., показват още данните от доклада на Allianz. Това се дължи най-вече на нарастващия дял на свежите спестявания в размер на 1.4 млрд. евро. Това е с 34% повече спрямо предходната година.

По-голямата част от свежите спестявания обаче продължават да се насочват към банковите депозити (3 млрд. евро), увеличавайки общата сума на активите по това перо с 9.8%. Ценните книжа, от друга страна, отбелязват ръст от едва 2.2% през 2021 г., или доста под дългосрочната му средна стойност от 6%. 

Нетните финансови активи в България се увеличават с 4.9%, като на глава от населението се падат по 11 410 евро.

В световен мащаб данните от Allianz Global Wealth Report 2022 показват, че за трета поредна година глобалните финансови активи нарастват с двуцифрени темпове, достигайки 233 трилиона евро.

Увеличението е с 10.4% на годишна база. През последните три години личното богатство се е увеличило със зашеметяващите 60 трилиона евро - сума, която се равнява на БВП на еврозоната, умножен по две. 

Най-силен е ръстът на финансовите активи в Азия (11.3%), Източна Европа (12.2%) и Северна Америка (12.5%).

Основният двигател на растежа е бумът на сделките на фондовите борси. Той е допринесъл с около две трети за растежа на богатството през 2021 г.

Банковите депозити в световен мащаб нарастват с 8.6% през 2021 г., което е второто най-голямо увеличение след рекордния скок от 12.5% през 2020 г. по време на пандемията от COVID-19. Активите на застрахователните и пенсионните фондове отчитат по-слабо повишение от 5.7 на сто. 

В края на 2021 г. дългът на домакинствата в глобален мащаб възлиза на 52 трилиона евро, като годишното му увеличение от 7.6% значително надминава дългосрочната средна стойност от 4.6% и ръста през 2020 г. от 5.5%.

Последният път, в който е регистриран по-висок ръст, е през 2006 г., преди световната финансова криза, припомнят анализаторите на Allianz. 

В доклада се посочва още, че 2021 г. вероятно ще бъде последната от досегашния възходящ икономически цикъл. Войната в Украйна, галопиращата инфлация в много държави по света и нестабилните вериги за доставка вероятно ще доведат до спад на нетното богатство през 2022 г.

Прогнозата е за спад на глобалните финансови активи с повече от 2% тази година, което ще е първото значително „унищожаване“ на финансово богатство след финансовата криза от 2008 г. В реално изражение домакинствата ще загубят една десета от богатството си. 

За разлика от 2008 г. обаче, която беше последвана от относително бърз обрат и възстановяване, този път средносрочната перспектива е мрачна. Средният номинален растеж на финансовите активи се очаква да бъде 4.6% годишно до 2025 г., в сравнение с 10.4% през предходните три години.