Електромобилите са важна част от енергийния преход. Те набират все по-голяма популярност, като международните продажби на хибридни автомобили и на изцяло електрически автомобили расте.

През 2021 г. ЕС е похарчил 11.8 млрд. евро за внос на хибридни автомобили, които се зареждат само от бензиновия двигател (41% от общия внос на хибриди и електромобили на ЕС), 11.4 млрд. евро за изцяло електрически автомобили (39%) и 5.9 млрд. долара за плъгин хибриди (20%), които имат нужда от допълнително зареждане.

И за трите категории автомобили стойността на вноса е по-малка от съответната стойност на износа от ЕС, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. 

Износът на хибридни автомобили, които се зареждат само от бензиновия двигател, възлиза на 22.9 млрд. долара, което е повече от половината от общия износ извън ЕС на хибридни и електрически автомобили (55%), 12.3 млрд. евро (29%) за изцяло електрически автомобили и 6.8 млрд. евро (16%) за плъгин хибриди.

Общата стойност на износа нараства с 800%, в сравнение с 2017 г.

Общата стойност на износа на хибридните автомобили и електромобилите от ЕС възлиза на 42 млрд. евро през 2021 г., което представлява близо 800% увеличение, в сравнение с 2017 г. (4.7 млрд. евро).

Общата стойност на вноса пък се е увеличила с над 400% от 5.6 млрд. евро през 2017 г. до 29 млрд. долара през 2021 г.

Вносът на изцяло електрически автомобили скача с 2 400%, в сравнение с 2017 г.

Стойността на вноса на хибриди без допълнително зареждане в ЕС се е увеличила със 165% през 2021 г., в сравнение с 2017 г. (11.8 млрд. евро през 2021 г. в сравнение с 4.5 млрд. евро през 2017 г).

За същия период стойността на вноса на хибридни автомобили е нараснала с близо 800% (от 0.67 млрд. евро до 5.9 млрд. евро), а тази на електрмобилите е скочила с  2 400% (от 0.46 млрд. долара до 11.4 млрд. евро).

По отношение на износа, най-голямо увеличение се отбелязва при хибридите, като ръстът е от над 5000% в периода 2017 – 2021 г. (от 0.4 млрд. евро до 22.9 млрд. евро).

Износът на изцяло електрически автомобили се увеличава с 660% (от 1.6 млрд. евро до 12.3 млрд. евро), докато този на плъгин хибридите бележи ръст от 150% (от 2.7 млрд. евро до 6.8 млрд. евро).