Смяната на личен лекар се налага поради различни причини – промяна на местожителство, прекратяване на практиката на лекаря, търсене на по-добър специалист и други.

Кога можем да сменим личния си лекар?

Това може да се случи два пъти през годината - от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Ако обаче сте променили местожителството си, можете да смените личния си лекар по всяко време, без да се съобразявате с конкретни срокове.

Трябва ли да уведомим за смяната стария ни личен лекар?

Това не се налага, тъй като се извършва по служебен път от Районната здравноосигурителна каса, на чиято територия попада практиката.

Как да изберем нов постоянен личен лекар?

За да направите постоянен избор на общопрактикуващ лекар, трябва да попълните регистрационна форма, която можете да изтеглите от сайта на НЗОК, да вземете на място от РЗОК или да купите от някои книжарници.

При първото посещение на новия лекар ви трябват:

  • Здравноосигурителна книжка
  • Три екземляра от регистрационната форма за избор на общопрактикуващ лекар
  • Лична карта
  • Документ за актуален здравноосигурителен статус (можете да го получите в офис на НАП или да се свали от сайта на агенцията чрез ПИК)

Извлечение от здравното досие се предоставя служебно от стария на новия лекар в срок от един месец от датата на постъпване на искането.

Временен избор на личен лекар

От тази възможност могат да се възползват живеещите в друго населено място за период от 1 до 5 месеца в рамките на една календарна година.

Процедурата и документите са същите, но те трябва да са придружени и с регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар.

Когато изтече срокът на временния избор, вие автоматично се връщате в листата на постоянно избрания личен лекар.

Онлайн смяна на личния лекар

Ако имате валиден електронен подпис, можете да смените личния си лекар и онлайн, но във вече посочените два периода през годината.

В такъв случай трябва да попълните електронната форма за избор на лекар на сайта на НЗОК, да се подпише с електронен подпис и да подаде документа по електронен път. Процедурата е безплатна.