Всяко здравноосигурено лице у нас има здравноосигурителна книжка. Тя е част от личните документи, с които трябва да разполага всеки български гражданин.

Най-често здравната книжка ни трябва при смяна на личен лекар, както и при всяко посещение на зъболекаря.

Случва се обаче тя да се изгуби, да бъде открадната или унищожена.

Как се възстановява загубена здравна книжка?

За да възстановите здравната си книжка, трябва първо да подадете молба декларация до директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), на чиято територия практикува личният ви лекар.

След като заплатите такса, ви се издава документ, който предоставяте на РЗОК, откъдето новата ви здравна книжка трябва да бъде издадена в тридневен срок.

Старата се обявява за невалидна от директора на Регионалната здравноосигурителна каса.

Новата книжка трябва да бъде предоставена за заверка на личния лекар отново в тридневен срок.