Цялото предложено количество от 466 000 акции от първичното публично предлагане на ITF Group на сегмент Beam на Българска фондова борса беше пласирано в първия ден на аукциона. 

Презаписването днес беше 1.7 пъти, което означава, че инвеститорите ще получат около 60% от заявените от тях акции. 

Продажната цена на новоиздадените книжа е 4.30 лева, което означава, че компанията е набрала малко над 2 млн. лв. днес.

Утре (8 декември) ще се проведе нов аукцион, на който ще се предложат допълнителни до 234 000 акции на същата цена. От тях компанията ще може да набере максималните 1.006 млн. лв.

Едноличният собственик на компанията Светослав Ангелов заяви, че възнамерява да запише 50% от предлагането, съобщават от „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.

ITF Group е създадена през 2012 г. За последните 10 години е отпуснала кредити за над 100 млн. лв. на над 40 000 уникални клиенти в България. Компанията притежава брандовете за бързо кредитиране SmileCredit и GetCash.

Набраните от първичното публично предлагане средства ще се използват за нарастване на обемите на отпусканите потребителски заеми и съответно на кредитния портфейл на емитента, както и за подобряване на структурата на капитала.

Финансовите резултати

ITF Group отчита приходи от 7.223 млн. лв. към деветмесечието на 2022 г. спрямо 5.915 млн. лв. за цялата 2021 г. (бел. ред. 4.376 млн. лв. до 30 септември) и 6.4 млн. лв. за 2020 г.

Маржът на нетната печалба възлиза на 14.8% за първите девет месеца на 2022 г.

Нетната печалба за периода е 1.069 млн. лв. спрямо 150 хил. лв. за съпоставимия период на миналата година.

Ето какво каза в интервю за Darik Business Review Светослав Ангелов, който се присъединява към ITF Group през 2015 г., а впоследствие става и нейн едноличен собственик: