Нови правила за събиране и отчитане на данни за трансгранични плащания, свързани с електронната търговия влизат в сила от 1 януари 2024 г. Въвеждат се и изисквания за доставчиците на платежни услуги, съобщават от Националната агенция за приходите.  

От началото на 2024 г. доставчиците на платежни услуги, включително банки, дружества за парични преводи, платформи за онлайн търговия и др., ще са задължени да отчитат в НАП обработените от тях трансгранични плащания към търговци. Финансовите посредници ще трябва да водят регистри на плащанията, които минават през тях, както и на получателите на преводите. 

Доставчиците на платежни услуги ще подават данни за продавачите, които са получили 25 или повече трансгранични плащания за три месеца. 

Целта на промените е да се противодейства на измамите с ДДС при онлайн продажбите и да бъдат идентифицирани продавачите в интернет, уточняват от приходната агенция. Изискването за въвеждането им е на Съвета на Европа.

Събраните данни от финансовите и търговските платформи ще бъдат изпращани към Централната електронна система с информация за плащанията (CESOP), където ще бъдат обработвани и съхранявани. 

Данните за трансграничните плащания ще се отчитат на всеки три месеца, като информация за тях ще се подава в месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят. Първото отчитане е за периода януари-март 2024 г. и следва да се направи от 1 до 30 април 2024 г.