Колко време ще е нужно да удвоим парите си, ако ги инвестираме във взаимен фонд?

Същият въпрос вероятно ще си задаваме, ако вложим пари в борсово-търгуван фонд или в акциите на определена компания.

При положение че знаете прогнозната доходност от даден актив, лесно можете да пресметнете нужното време за удвояване на парите.

Във финансите правилото 72 представлява относително точно съотношение, показващо колко време е нужно, за да увеличим двойно парите си при дадена инвестиция.

Как се пресмята?

Правилото 72 е много просто. Когато разделим на 72 средно годишната доходност от нашето вложение, ще получим срока, в който ще удвоим парите си.

Това правило е приблизително точно при сложна лихва, докато за просто лихва се използват други правила, като например 69 или 69.3.

4, 5, 6 или повече процента доходност

При положение че очакваме да получим 4% доходност от инвестицията си, сметката ще е следната: 72:4 = 18 години. Ако този темп на нарастване на парите ни не ни удовлетворяваме, трябва да потърсим по-рискови инвестиции.

Ако доходността ни е съответно 5 или 6 години, времето, необходимо за удвояване на парите, ще е респективно 14.4 и 12.

При 10% доходност то ще е 7.2 години, а при 20% - само 3.6 години.

Почти точно

В таблицата по-долу ви показваме реалното време за удвояване на инвестицията. Прави впечатление, че правилото 72 е доста точно, като може да се изчисли наум за няколко секунди.

DBR.bg

И все пак, ако ви е нужно точно изчисление, ще трябва да ползвате различни формули, тъй като в случая говорим за сложна лихва.