Един въпрос измъчва всички пенсионери – каква част от спестяванията си могат да похарчат както в първата, така и в следващите години след пенсионирането.

Отговорът на този въпрос ни дава финансовия консултант Уилям Бенген през 1994 г. Материалът му е поместен в Journal of Financial Planning и посочва, че пенсионерите могат да похарчат 4% от своите спестявания в първата си година след пенсия.

В следващите години сумата, която може да се тегли, зависи от нивата на инфлацията, т.е. парите се коригират с поскъпването на живота през съответната година.

Използвайки своята формула, Бенген установява, че спестовното ни портфолио може да издържи поне 30 години. В известни периоди от време и дори 50 години.

Примерът

Правилото на 4% е много просто. В първата година на пенсионирането ни можем да изтеглим до 4% от стойността на портфолиото ни. При положение че имаме спестени 100 000 лева, това означава, че сумата, която можем да изтеглим, се равнява на 4 000 лева.

В началото на втората година следва да добавим към сумата и инфлацията за последните 12 месеца. При положение че тя е 10%, то тогава можем да изтеглим 4 400 лева. (4 000 x 1.1).

В случай че е налице дефлация, т.е. спад на цените, сумата, която можем да теглим, ще е по-малка. При 2% дефлация ще имаме на разположение 3 920 лева. (4 000 x 0.98).

Грешно разбиране на правилото

Често срещано мнение е, че всяка година можем да теглим по 4% от порфолиото ни. Но това правило важи само за първата година, докато през следващите от решаващо значение е нивото на инфлация в страната.

Проучването на Бенген

Финансовият консултант проучва доходността на пазарите от 1926 до 1992 г. В началото на 1993 г., според неговите изчисления, средната годишна доходност от инвестициите в акции е 10.3%, а в облигации – 5.3%.

Според Бенген, ако пенсионерите вложат 50% от спестяванията си в индекса S&P500, а останалите – в облигации, те ще имат средства в сметката си в следващите 30-50 години.

Ако теглим по-малко или повече?

При настоящите високи нива на инфлация част от финансовите експерти са на мнение, че по-добре ще е да се теглят 5% от сумата на портфолиото през първата година.

Това обаче означава, че или пазарите трябва да носят по-добра доходност, или ще имаме средства на разположение за доста по-малко от 30 години. Голяма е вероятността това да са между 20 и 25 години.

Как инфлацията и дефлацията влияят на парите ни?

В години като настоящата, в която имаме инфлация от 17.6% към октомври, това означава, че трябва да теглим повече средства от спестяванията ни, само за да поддържаме същия начин на живот.

И обратното, когато е налице дефлация, сумите са по-малки, тъй като цените на стоки и услуги падат.

А вие колко пари имате спестени и/или инвестирани за пенсия?