Данъчните облекчения за деца родителите могат да ползват чрез работодател до края на декември, припомнят от НАП.

Те трябва да подадат съответната декларация до 31 декември, за да може работодателят да им възстанови до края на януари 2023 г. удържания в повече данък за 2022 г. 

Изчислението на сумата за получаване се прави въз основа на облагаемите доходи на родителите през 2022 г., като те ще получат съответно до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две и до 1800 лв. за три и повече деца.

За отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година на годишната данъчна основа е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1 200 лв.  

Родителите на деца с 50 и с над 50% увреждания имат право да ползват и двете данъчни облекчения. Например за отглеждането на едно дете, което е с увреждания, родителят има право на данъчно облекчение за деца в размер на 6 000 лв. (сума за получаване до 600 лв.) и на данъчно облекчение за деца с увреждания 12 000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.).

Двете данъчни облекчения се сумират и така общият им размер може да достигне до 18 000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

Данъчното облекчение, освен чрез работодател, може да се ползва и с подаване на годишна данъчна декларация до 2 май 2023 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната агенция в срок от един месец след подаването на декларацията.

Физическите лица, включително еднолични търговци, които нямат доходи през 2022 г. или са получавали необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство и безработица например, както и хората само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, напомнят от НАП.

В случай че размерът на облагаемите доходи на единия родител не е достатъчен за ползването на пълния размер на данъчното облекчение, то другият родител може да подаде декларация пред НАП за ползването на остатъка от данъчната отстъпка.

Данъчното облекчение може да се ползва и за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2022 г.

Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От приходната агенция съветват гражданите да проверят с персонален идентификационен код данъчната си сметка онлайн за задължения преди да ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП и на фейсбук страницата на ведомството, а консултация може да се направи на телефон 0700 18 700 и имейл infocenter@nra.bg.