Във фолклора witching hour на английски език e известен като "часът на вещиците", в който по това време от денонощието се случват свръхестествени и окултни неща. 

Последният час за търговия на фондовата борса в САЩ е между 15 и 16 часа местно време. Четири пъти в годината този час е известен отвъд океана като quadruple witching.

Тогава едновременно има падеж на четири вида финансови контракта, в това число фючърсите върху борсовите индекси, опциите върху индексите и опциите върху акциите. Четвъртият вид контракт са фючърсите върху единични акции, които обаче не се търгуват в САЩ от 2020 г. и традиционно нямат сериозен принос към обемите на търговия.

Това, което в момента на практика е triple witching, се случва в третия петък на март, юни, септември и декември всяка година, или в края на всяко тримесечие. В тези дни обемите на търговия с акции нарастват и са най-сериозни в последния час преди края на сесията.

Въпреки провокативното име, това, което се случва на пазарите, не е свръхестествено явление или мистерия. Трейдърите, които са продали изтичащи контракци на опции върху акции и индекси, затварят хеджиращите си позиции, което, от своя страна, увеличава обемите на търговия.

Междувременно, излизането от настоящите контракти и закупуването на контракти с нов падеж също увеличава обемите на търговия на пазарите на опции и фючърси.

Допълнителен фактор, който допринася за увеличаването на обемите на търговия и за волатилността на пазарите, е тримесечното ребалансиране на индексите, вследствие на което портфейлните мениджъри може да влязат или излязат от позиции, отразяващи промените в различни индекси. 

Последният quadruple witching за тази година е днес, като на този ден изтичат опциите, свързани с акции, фючърси на борсови индекси и борсово търгувани фондове на стойност с 4 трлн. долара. Това може да превърне този петък в най-натоварения ден за търгуващите с опции през тази година, според данни на Goldman Sachs.

С най-голяма тежест на пазара днес се очаква да бъдат опциите, свързани фючърси за 2.4 трлн. долара на индекса S&P 500.