В днешно време изглежда, че се пътува все повече и за по-дълги периоди от време. Реалността обаче не е такава за всички.

След пандемията от COVID-19 тихомълком се оформя една група от хора, които нямат почти никакъв интерес да пътуват повече.

Проведено от Morning Consult проучване сред 16 000 души в 15 държави установява, че в Азия живее най-големият процент от хора, които казват, че “никога няма да пътуват” отново.

Около 15% от корейците и 14% от китайците, участвали в проучването, казват, че не възнамеряват да пътуват повече.  

Северна Америка не изостава много, като 14% от американците и 11% от мексиканците, участвали в проучването, дават същия отговор.

Нито една държава обаче не се доближава до неохотата към пътуване, която демонстрират в Япония, където около 35% от участниците в проучването са заявили, че нямат намерения да пътуват повече.

В проучването е зададен въпрос относно пътувания с цел почивка, като не се прави разлика между плановете за пътувания в страната и в чужбина, казва пред CNBC Линдзи Рьошке, анализатор в Morning Consult.

На участниците в проучването въпросът е зададен два пъти през годината – през април и през юли. В този период увереността по отношение на пътуванията се е увеличила сред други участници от Япония, в това число и сред онези, които са заявили, че възнамеряват да пътуват в следващите три месеца (+7 пункта), както и в следващите 12 месеца (+4 пункта).

И в двете проучвания обаче “броят на онези, които ‘никога повече няма да пътуват’, остава един и същ в Япония,” казва Роьшке.

Дори и на фона на засилващите се намерения за пътуване, Япония остава далеч зад други държави, в това число и тези от Северна Азия, според проучването.

Около 45% от участниците в проучването от Япония са заявили, че планират да пътуват в следващата година, в сравнение с 65% в Китай и 66% в Южна Корея.

За сравнение, 77% от германските участници имат същите планове.

Дори и след отварянето на редица държави, много от жителите на Япония “не искат да пътуват в чужбина” и избират да “пътуват в страната,” казва Дай Миямото, основател на туроператора Japan Localized.

Около 386 000 японци са пътували в чужбина през август, което е доста по-малко, в сравнение с отчетени 2.1 милиона, пътували до чужди държави през август 2019 г.

Хидеки Фуруя, преподавател в японския университет в Тойо, които изучава поведението на туристите, твърди, че една от причините е „предпочитанието на японската култура към избягване на риска.”

Натискът от страна на околните също може да държи хората у дома, ако рискът да се заразят с COVID-19 е висок.

Тецуя Ханада, управляващ директор на Tabimori Inc., смята, че финансите са още по-голям фактор за решението на много хора да не пътуват. “Може да се каже, че пандемията намали броя на японците, които решават да пътуват в чужбина, но мисля, че по-евтината йена оказва по-голям ефект”.

Неохотата към напускане на Япония не е нещо ново

През 2019 г. едва 23% от японските граждани са имали международни паспорти, което е най-ниският процент сред страните от Г-7, според Nikkei Asia.

След огромния ръст на международните пътувания през 70-те и 80-те години на миналия век, броят на японците, които пътуват в чужбина, до голяма степен стагнира от средата на 90-те години.

Приблизително един и същи брой японци са пътували в чужбина през 2000 и 2017 г. – около 18 милиона, въпреки че през този период международният туризъм бележи невероятен възход в световен мащаб.