През 2021 г. в Европейския съюз са произведени общо 3.6 милиона чифта ски и индивидуални сноубордове, което представлява ръст от 3%, в сравнение с 2020 г.

Почти половината от тях (1.6 милиона) са произведени в Австрия, показват данните на Евростат. 

Според статистиката, през 2021 г. около 3.5 милиона чифта ски и индивидуални сноубордове са изнесени в други държави от ЕС. През същата година държавите от Общността са изнесли 2.3 милиона чифта ски и индивидуални сноубордове за страни извън ЕС и са внесли 0.8 милиона от същите артикули от трети страни. 

Най-големият износител в Европа - както за ЕС, така и за държавите извън Общността, е Австрия, която генерира повече от една трета от износа (малко над 2 милиона чифта ски и индивидуални сноубордове, или 35% от общия износ), следвана от Франция (648 700 броя, 11%) и България (630 800, близо 11%). 

В сравнение с 2020 г., Австрия отбелязва спад от 5%, България - ръст от 12%, а Франция отчита най-голямо повишение от 18%.

Най-големият производител на ски и ски оборудване в България е Амер Спортс. Компанията е базирана в Чепеларе и произвежда марките Atomic и Salomon. 

Що се отнася до износа за страните извън ЕС, около 40% от произведените в ЕС ски и сноубордове са изпратени в Съединените щати (937 000, или 41% от общия износ извън ЕС). На второ и трето място са съответно Канада (326 100, 14%) и Норвегия (288 000, 13%).

Освен това, през 2021 г. най-големият вносител е Австрия, която генерира една трета от вноса с 1 420 200 доставени чифта ски и сноубордове), следвана от Франция (823 400) и Германия (405 100).

Що се отнася до вноса от трети страни, над 40% от ските и сноубордовете са с произход от Китай (329 800 артикула, или 42% от общия внос), следвани от произведените в Украйна (152 000) и Русия (69 400).