Фондът на фондовете разполага с близо половин милиард лева по различни програми за финансиране, които са достъпни за българския бизнес.

Това заяви в рубриката "Портфейл" в ефира на Дарик радио изпълнителният директор на Фонд мениджър на финансови инструменти в България Мартин Гиков.

Фондът на фондовете, както е по-известно държавното дружество, е инструмент за прокарване на определени политики от Европейския съюз и от българската държава, които целят определено икономическо въздействие, обясни Гиков. 

Фондът финансира основно малки и средни предприятия. Фондът работи с дългови и дялови инструменти, като финансирането им е осигурено от Европейския съюз и българското правителство. До този момент институцията е подкрепила над 4500 предприятия. 

"Един типичен пример за възможното използване на дългови инструменти може да бъде даден с компания, която няма достатъчно дълга кредитна история или пък вече има задължения, заради които банката не би ѝ отпуснала допълнителни заеми.

В някои случаи става въпрос за доказване на бъдещи парични потоци, което за по-младите компании може да се окаже трудно. Тук идва ролята на Фонда на фондовете, който покрива голяма част от риска по финансирането на подобни проекти и клиенти", заяви Мартин Гиков. 

Той обясни още, че обикновено покритието на риска от загуба е 80%, а условията за финансиране са доста изгодни и почти безлихвени. Така че, когато банката отпуска кредит, гарантиран от фонда, лихвата за кредитополучателя ще е много по-ниска от тази, която би плащал по обикновен корпоративен заем. 

Фондът на фондовете избира съответните посредници, които професионално могат да оценят риска и да инвестират усилия в правилната посока. При стартъпите става въпрос за фондове, които инвестират като акционери в стартъпи и млади компании, а при дълговото финансиране - най-вече за банките. 

Мартин Гиков заяви още, че за предприемачите, които се интересуват от възможността за финансиране чрез Фонда на фондовете, най-удобният и лесен начин е да потърсят информация за това през своята обслужваща банка. По думите му, към момента фондът работи с всички водещи банки в страната.  

Към момента той работи със 7 банки по т. нар. програма "Възстановяване", където има още 100 млн. лв. на разположение на крайните бенефиценти за кредити, които не изискват допълнително обезпечение, имат гратисен период от 3 години и преференциални лихви. 

"Ако става въпрос за стартиращо предприятие, имаме пет фонда, които са насочени към различни етапи от развитието на дадена компания. До края на 2023 г. в тези фондове за дялово инвестиране има останали 150 милиона лева от стария програмен период.

Имайки предвид ликвидните проблеми, които се очертават във връзка със затягането на паричната политика в западните държави, това ще се усети и в България до няколко месеца, като тези средства ще бъдат много полезни", каза още Гиков. 

Според него, България е имала и късмет в това, че програмите, които минават през фонда, са стартирали с известно закъснение, защото средствата по тях в момента са налични точно в период, когато наближава криза. 

Той допълни, че Фондът на фондовете финансира и смесени общинско-частни проекти за градско развитие, където също има на разположение около 150 милиона лева. "По това перо общините също биха получили трудно финансиране от страна на банките, защото става въпрос за различен вид проекти", заяви Гиков. 

На въпрос дали политическата ситуация у нас и очертаващата се липса на редовно правителство за още няколко месеца влияе върху работата на Фонда на фондовете, изпълнителният директор на институцията заяви, че отражение има, защото до края на тази година предстои структуриране на финансовите инструменти за следващия програмен период и диалогът със съответните министерства по оперативните програми е изключително важен. 

"Тези нови инструменти са в размер на около 2.5 милиарда лева и колкото по-бързо ние успеем да получим обратна връзка за политиките, които трябва да следваме, толкова по-бързо ще успеем да структурираме новата порция за следващите 6-7 години, която да адресира предстоящата криза", заяви Гиков. 

"От друга страна, имайки предвид, че става въпрос за изключително важни "антициклични" инструменти за държавата, те помагат за покриването на определени нужди, в случай че държавният бюджет се окаже недостатъчен.

Защото по тези инструменти част от средствата са "рециклируеми", тоест те се връщат обратно във фонда - чрез изплащане на отпуснатите заеми или гаранции, чрез реализиране на дялове от фондовете и т. н.", обясни още изпълнителният директор на Фонда на фондовете.