За една малка, отворена икономика - като българската, има логика да се интегрира в Европа, а в крайна сметка и в еврозоната, стига страната да води правилните фискални и структурни политики.

Това заяви световноизвестният икономист Нуриел Рубини по време на онлайн конференцията InvestPRO. 

В България от много време левът е обвързан с еврото заради валутния борд. Така че този преход е по-лесен, отколкото за други държави, където обменният курс е по-гъвкав.

Това закотвяне за Европа ще доведе до повече стабилност по отношение на икономика, инфлация и други области, спрямо това да имате собствена валута, посочи още Рубини. 

По негови думи малка, отворена икономика - като българската, трябва да е част от по-голяма, търговска, икономическа, финансова, дори валутна и парична група. 

Разбира се, има и заплахи за еврозоната, но тя е и политически, а не само икономически проект, изтъкна Рубини. Страните от Централна и Източна Европа, които се присъединят към еврозоната, имат по-силен потенциал за растеж от традиционните икономики във валутния съюз, смята той.

Хърватия се присъедини наскоро, а България може да бъде следващата, както и други. Да бъдат част от икономическа, търговска, монетарна валутна зона ще бъде положително за тези страни, независимо какво се случва с еврозоната, заяви Рубини.

Слабото евро, от една страна, е добро за Европа, защото дава повече конкурентоспособност на експортните пазари. От друга страна, разбира се, е източник на привнесена инфлация, допълни той. 

Структурният проблем на Европа е да се направят реформи, като по-гъвкав пазар на труда, енергийния преход, дигиталния преход и др. Те трябва да се извършат, независимо в коя парична или валутна система сте, каза Рубини. 

Индустриите на бъдещето са свързани с технологиите и иновациите, посочи икономистът. Френдшорингът (съсредоточаване на веригите за доставки в приятелски страни) може да е от полза за България, както и за Централна Европа. А според Рубини . тази тенденция ще бъде силно застъпена. 

Политиките на страната към преки чуждестранни инвестиции трябва да бъдат отворени. Те бяха такива и трябва да бъдат още по-отворени. Страната трябва да инвестира в хора, образование, умения, човешки капитал, съветва Рубини.

Разбира се, има някои услуги, свързани с технологиите на бъдещето, които също ще бъдат част от индустриите на бъдещето. Страната може да има сравнително предимство в производството сега, но добра възможност е способността да разива динамично, конкурентно предимство в индустриите на знанието, иновациите, някои услуги и някои производствени индустрии, които изискват квалифицирани услуги. 

Рубини също така посочи, че страната ни страда от значително изтичане на мозъци - много умни хора са напуснали България през годините и може да поискат да се върнат у дома, ако вярват, че тя се развива бързо и стабилно и техните способности и умения, развити в чужбина, биха били полезни.

Италия и други страни вече имат данъчна система със значителни облекчения за тези, които са заминали и искат да се върнат да работят и правят бизнес у дома. България трябва да привлича таланта и човешкия капитал обратно в страната, смята икономистът.

По отношение на глобалната икономика, Рубини смята, че рецесията няма да е плитка и кратка, ако центалните банки увеличат лихвените проценти достатъчно, за да върнат инфлацията до 2%.

Според него, те говорят смело сега, защото рецесията все още не е дошла и им е лесно да казват, че ще се борят на всяка цена с инфлацията. 

След като обаче настъпи тежка рецесия, Рубини смята, че те ще бъдат подложени на политически натиск да се опитат да възстановят растежа, създаването на работни места и заетост.

В икономиката има концепция за фискална доминация, според която, ако има борба между фискален и паричен орган и фискалната политика е облекчена, паричният орган трябва да отстъпи, посочи той.

Какъв инвестиционен инвесиционен портфейл би имал смисъл в настоящите условия, според Рубини?

Първо, краткосрочни облигации, защото те имат по-висока доходност, но нямат спад на пазара, когато доходността се повиши, както е при дългосрочните облигации.

Днес в САЩ получавате 4.5% доходност от едномесечните държавни облигации, а когато Фед вдигне лихвите до над 5%, доходността ще бъде 5%. В Европа ще получите доходност 3-4% от сигурни едномесечени облигации на някои правителства, ако не и повече.

Добре е да притежавате облигации, индексирани за инфлацията, защото ако инфлацията е неочаквано по-висока, то TIPS и другите фондове с инфлационен индекс ще се справят добре. 

Златото се представя добре, когато има неочаквана инфлация, каза Рубини. През миналата година не се представи много добре заради скъпия долар и все още затегнатата парична политика. Когато централните банки отстъпят, златото ще поскъпне заради растящата инфлация, обезценяването на фиатните пари и на долара, който поскъпна прекалено много, смята Рубини.

Когато доларът е по-слаб, цените на суровините в доларово изражение, включително и на златото, се покачват. Златото е хедж срещу финансова криза, докато банковата ви сметка не е защитена дори срещу политически риск.

Когато държавата има проблеми или политически риск, хората търсят злато. Златото е международен резервен актив. Затова то е добър хедж срещу различните рискове, смята Рубини. 

Недвижимите имоти често се представят по-добре от акциите при растяща инфлация, тъй като има фиксирано предлагане в краткосрочен план и можете да ценообразувате наема. Земеделската земя, търговските и жилищни имоти се справят добре, когато инфлацията е умерена и когато централните банки отстъпват.

Предупреждението на Рубини по отношение на недвижимите имоти е, че много от тях, дори и в Северна Америка, ще бъдат увредени от глобалните климатични промени.

Трябва да намерите публични REIT компании, които инвестират в търговски и жилищни имоти, в земеделска земя, които са устойчиви на изменението на климата, съветва той.