Здравето и семейството са водещите фактори, които българинът определя като най-важни, за да се чувства пълноценно. Това сочат резултатите от проучването на търговската верига Lidl в България, което измерва индекса на пълноценния живот. 

От Lidl провеждат проучването за първи път през 2017 г. През годините то проследява как се променят факторите за пълноценен живот в различни ситуации - от спокойните 2017-2018 г., през ситуацията на пандемия през 2020 г. до днес, в условията на война и предизвикателна икономическа среда. 

Анкетата се провежда на национално ниво сред 1000 респонденти, като тазгодишното издание е осъщественоп рез ноември 2022 г. от Прогрес консулт. Целта на проучването е да измери и предостави информация за това какво представлява пълноценният живот, кои са факторите, които го определят и каква е тяхната тежест. 

То включва 82 показателя, групирани в 7 категории - здраве, отдих (свободно време, хобита, интереси, почивка), отношения (социална среда и отношения с хората), пари, професия, образование, цели (неща, към които се стремим, увереност, удовлетвореност). На базата на резултатите методологията на проучването включва изчислението на Индекс на пълноценния живот, който показва доколко качеството на живот на българина отговаря на неговите очаквания.

dbr.bg-image

Резултатите показват, че през 2022 година индексът е на ниво от 0.7523 (при максимална стойност 1), което е малко по-ниско от отчетените през 2020 година 0.7530 пункта, но над нивата от 2017 и 2018 година (съответно 0.7490 и 0.7402). 

Анкетата показва още, че финансовите фактори оказват все по-голямо значение за пълноценния живот през годините. През 2022 г. 51% от българите посочват парите като изключително важни, в сравнение с 45% през 2020 г. Финансовото обезпечение също затвърждава позицията си в Топ 10 на факторите за пълноценния живот. 

Проучването разкрива и друга тенденция  – интелектът и всекидневните навици увеличават ролята за финансовия успех, което показва, че все повече българи осъзнават връзката между ежедневните усилия и материалните постижения.

dbr.bg-image

„Проучването за пълноценния живот винаги ни е помагало да разбираме кои са важните неща за българина, така че да сме адекватни в действията, с които го подкрепяме. В сегашната динамична среда за нас е още по-важно да помагаме на хората да водят по-пълноценен начин на живот – да ги подкрепяме като наши клиенти с предлагането на качествени продукти на изгодни цени, да осигуряваме стабилност на служители ни като отговорен работодател, да останем предвидими за нашите партньори и да продължим приноса си за цялото общество чрез социално отговорни инициативи“, заяви изпълнителният директор на Лидл България Милена Драгийска.

dbr.bg-image

Ролята на семейството като изконна ценност за българина изпъква в различни фактори, които той определя като ключови за своя живот – да има деца, да общува пълноценно с тях, както и да има добри взаимоотношения с близките си, разкриват още резултатите от проучването. Важността на приятелите и социалните контакти за българина също  се увеличава. 

Факторът „да имам приятели и социални контакти“ се изкачва с близо 10 позиции до 20-о място в приоритетите за пълноценен живот. Това означава, че двете години социална изолация по време на пандемията от COVID-19 продължават да оказват влияние, поради което общуването с приятели става все по-важно за българите.