Морският лед около Антарктида е на най-ниските си нива, откакто започват официалните измервания в края на 70-те години на миналия век, съобщава BBC. 

Ветровете и затоплянето на въздуха и водата са намалили леденото покритие около континента до едва 1.91 милиона квадратни километра. А лятото в Южното полукълбо все още не е приключило и до началото на зимния сезон топенето на ледовете вероятно ще продължи.

Миналата година предишният рекорден минимум от 1.92 милиона квадратни километра не беше достигнат до 25 февруари.

Три от последните годишни рекорди за най-ниските нива на морския лед около Антарктида са регистрирани през последните седем години - 2017, 2022 и настоящата 2023 г.

Всички изследователски, круизни и риболовни кораби отчитат, преминавайки около континента, че в повечето сектори около крайбрежието практически няма лед.

Само морето на Уедъл остава доминирано от замръзналата повъхрност. 

Колко необичаен е този нов рекорд?

Учените смятат поведението на антарктическия морски лед за сложен феномен, който не може да се припише изцяло на изменението на климата.

Данните от сателитните наблюдения през последните 40 години показват значителни колебания в нивото на морския лед. Низходящата тенденция към все по-малки и по-малки количества летен лед се забелязва едва през последните няколко години.

Компютърните модели прогнозират, че може да се очаква и по-дългосрочен спад, подобно на това, което вече се наблюдава в Арктика. Там размерът на морския лед през лятото се свива с 12-13% на десетилетие в резултат на глобалното затопляне.

Ледовете около Антарктида обаче до момента не са показвали подобно поведение. Морският лед около континента се е намирал в състояние на спад още от началото на миналия век, но след това е започнал да се увеличава.

Напоследък той показва голяма волатилност с рекордни зимни максимуми, последвани от рекордни летни минимуми. През зимата площта му може да покрие над 18 милиона квадратни километра.

Много или малко лед са един милион квадратни километра?

Един милион квадратни километра е приблизителната разлика между тазгодишното лятно ледено покритие, в сравнение с дългосрочната му средна стойност. Това е достатъчно, за да покрие британските острови.

То ще започне да расте отново много скоро, с началото на есенно-зимния сезон в Южното полукълбо на планетата. Замръзването на морската вода на повърхността на океана изхвърля солта, което прави водата отдолу по-плътна и я кара да потъва.

Това е част от двигателя, който задвижва големите океански течения, спомагащи за регулирането на енергията в климатичната система на Земята.

Морският лед е изключително важен и за живота на и около полюсите. В Антарктика водораслите, които се придържат към леда, са източник на храна за малките ракообразни, известни като крил. Те са основен хранителен ресурс за китове, тюлени, пингвини и други птици.

Морският лед е и платформа, върху която някои видове, като пингвините, се изтеглят за почивка през зимата по време на размножителния си период.

Топлият въздух увеличава топенето

Вероятно тазгодишният рекорден минимум на морския лед е бил повлиян от необичайно високите температури на въздуха на запад и изток от Антарктическия полуостров.

Те са били с 1.5 градуса по Целций над дългосрочната си средна стойност. Вариациите в атмосферното налягане около Антарктида също са ключов фактор, тъй като влияят върху обкръжаващите западни ветрове на континента.

В момента тези ветрове се придвижват по-близо до полюса, което измества морското ледено покритие и то се топи по-лесно. 

Някои изследователи смятат, че увеличаващите се колебания на атмосферното налягане в дългосрочен план вероятно са свързани с наличието на озонова дупка над Антарктида и повишаването на парниковите газове в атмосферата.

Каква е разликата между ледовете на Северния и на Южния полюс?

Съществува значителна разлика между климатичните условия на Северния и на Южния полюс. Арктика е океан, обграден от континенти, докато Антарктида е континент, заобиколен от океани.

Географските разлики означават, че нарастването на леда през зимата в Антарктида е много по-слабо ограничено. Морските ледове могат да се разширяват толкова далеч на север, колкото позволяват условията.

Това обяснява и много по-големите им размери, отколкото в Арктика, където зимните максимуми рядко надхвърлят 15 милиона квадратни километра. Но географията също означава, че лятната топлина може да "преследва" морския лед по целия път обратно до крайбрежието на Антарктида. 

И тъй като континентът все по-трудно задържа леда от година на година, замръзналите плочи са по-тънки, отколкото в Арктика - обикновено само един метър или по-малко, в сравнение с дебелината от 3-4 метра на леда в полярния север.