Започва процесът по издаване на така наречената стартъп виза - удостоверение за високотехнологичен и иновативен проект, съобщават от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа.

Подаване на документите и кандидатстване става през платформата СУНИ (Система за управление на национални инвестиции) чрез електронен подпис.

За стартъп виза могат да кандидатстват чужди граждани (извън Европейския съюз), които искат да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност.

Министерството ускори подготовката за издаването на удостоверението, като вместо планирания 6-месечен срок за публикуване на условията за кандидатстване, то се отваря 2 месеца предсрочно.

Попълва се  въпросник, в който предприемачът трябва да отбележи каква е неговата компания, идея, към кои пазари е насочен, има ли вече инвеститор, патенти, клиенти и др.

След преглед на документите и оценка на проекта от Експертен съвет, включващ представители на държавата, научната общност и бизнеса, се издава удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект.

Неговата валидност е 1 година, но може да бъде удължавано до 2 години допълнително, съобщават още от пресцентъра на МИР.

„След 5 години усилия, България вече има стартъп виза - като всички европейски развити страни. Това ще позволи инвеститори извън ЕС да развиват високи технологии в България, да наемат български таланти и да създават работни места“, коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев..

Издаването на стартъп визата се основава на Закона за чужденците в Република България, както и на разработената от МИР Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект. 

Удостоверението e официален документ, който дава възможност за издаване на разрешение за продължително пребиваване на чужденци, които искат да развиват иновативен или високотехнологичен бизнес у нас.

До 7 октомври 2022 г. България беше единствената страна от ЕС без установен правен ред за издаване на стартъп виза, като усилия в тази посока са правени над пет години.

От министерството подчертават приноса на Българската стартъп асоциация – BESCO, в подготовката и успешното въвеждане на удостоверението у нас.